CG Live

Vaš pogled na grad

KVALITETNIJI NAČIN URBANOG ŽIVLjENjA U INTERESU OPŠTINE PLjEVLjA I DOO „ČISTOĆA“

Lokalna preduzeća su oličenje rada lokalne uprave, a doo „Čistoća“ svojim poslovanjem daje primjer dobro organizovanog tima koji raspoloživim resursima i radnom snagom izlazi u susret potrebama svih građana Pljevalja ali i osnivača – Opštine Pljevlja, poručio je predsjednik Opštine Rajko Kovačević koji je sa predsjednikom Skupštine opštine Dragišom Sokićem i sekretarom Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode Zoranom Čolovićem boravio u posjeti preduzeću.

Tim povodom, Kovačević se sastao sa Sašom Ječmenicom, izvršnim direktorom doo „Čistoća“, predstavnicima Odbora direktora i zajedno sa njima obišao bogati i zanovljeni vozni park kojim preduzeće raspolaže.

Na sastanku je konstatovano da Opština Pljevlja ispunjava jedan od svojih ciljeva – da građanima stvori uslove za kvalitetan način urbanog življenja u svim gradskim područjima, a da je za to u velikoj mjeri zaslužna doo “Čistoća” koja redovno obavlja poslove iz svoje nadležnosti, prije svega u dijelu nivoa čistoće u gradu.

Direktor “Čistoće” Saša Ječmenica upoznao je predsjednika Opštine sa poslovanjem preduzeća u proteklom periodu i planovima i inovacijama koje će realizovati u budućnosti.

On je naglasio da je doo „Čistoća“ finansijski stabilno posluje i da je Opština Pljevlja kao njen osnivač izmirila sva zaostala dugovanja prema preduzeću, što je rezultiralo da doo “Čistoća” izmiri veliki dio zaostalih poreskih obaveza prema državi koja su u prethodnom periodu opterećivala poslovanje.

Predstavnici lokalne uprave naglasili su da se u ovom preduzeću, na zadovoljstvo svih građana, svakodnevno unaprijeđuju uslovi poslovanja i da menadžerski tim ima jasnu viziju budućnosti razvoja „Čistoće“ kao privrednog subjekta, a da u Opštini Pljevlja imaju pouzdanog i dobrog partnera za dalje uspješno funkcionisanje.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja