CG Live

Vaš pogled na grad

Lansiran “Westernbalkanship project”-pilot projekat za zemlje Zapadnog Balkana

Obavještavamo da je u okviru Jadransko-jonske Inicijative, od strane AIC Foruma (Forum privrednih komora Jadransko-jonske regije, čiji je član i Privredna komora Crne Gore) u saradnji sa UniAdrion asocijacijom (Asocijacija univerziteta Jadransko-jonske regije), lansiran “Westernbalkanship project” – pilot projekat za zemlje Zapadnog Balkana, zahvaljujući za to posebno opredijeljenim sredstvima Italijanskog Ministarstva inostranih poslova.

Western-Balkanship project je program mobilnosti koji omogućava studentima da obavljaju praksu u kompanijama i institucijama iz Jadransko-jonske regije, sa dvostrukim ciljem jačanja saradnje među državama, kroz mobilnost mladih, i stvaranja mogućnosti za kompanije.

Projektom se finansira oko 50 razmjena, odnosno praksi, namijenjenih studentima i mladim diplomcima sa UniAdrion univerziteta (49 univerziteta iz 9 zemalja). Planirano je da se razmjena vrši u dva smjera, odnosno da italijanski studenti obavljaju praksu u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija), a italijanske kompanije da primaju studente sa istočne jadranske obale. Institucije primaoci ne snose nikakve troškove.

Praksa će trajati od 3 do 6 mjeseci, u zavisnosti od raspoloživosti primaoca, i u potpunosti je pokrivena stipendijom koja se isplaćuje direktno studentu na praksi, uz obezbijeđeno osiguranje.

Kandidat vrši prijavu na ponudu a kompanija ocjenjuje prijavu i odlučuje o njenom prihvatanju ili odbijanju. Predviđeno je da program počne u prvoj polovini 2022. godine i da traje do kraja iste godine.

U cilju formiranja kompletne baze podataka o kompanijama/institucijama primaocima zainteresovanim za učešće u projektu, potrebno je do 28. februara popuniti obrazac traženim informacijama koje se tiču opisa oblasti rada kompanije, kontakt osobe, pozicija na raspolaganju i perioda raspoloživosti, dostupan na https://www.forumaic.org/western-balkanship-create-your-future/?lang=en

Registracionu formu i više informacija možete naći i na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpdkO7PP3VvJvvN14yVnwUbtGdts7xT5QlvspqTJFJ5wshuQ/viewform

Za dodatne informacije možete kontaktirati i Forum AIC Sekretarijat na: segreteria.forum@marche.camcom.it