CG Live

Vaš pogled na grad

Lista predloženih predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava-oblast zaštita potrošača

Na osnovu člana 32 b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list 39/11 i 37/17), u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini i člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list Crne Gore”, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, objavljuje

Listu predloženih predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti zaštite potrošača

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti zaštite potrošača, objavljenog na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e uprave, dana 8. februara 2021. godine u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom, dostavljeni su predlozi od strane sledećih nevladinih organizacija:

„Multimedijal Montenegro“
„CENTAR KREATIVNIH VJEŠTINA“
„Đakomo Adriatic“
„Centar Sjevera“
„Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica“
„Bjelopoljski demokratski centar“
Sve navedene nevladine organizacije predložile su istog predstavnika, Hadži Milisava Tmušića.

Navedene nevladine organizacije blagovremeno su dostavile uredne i potpune predloge u skladu sa kriterijumima iz člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave.

U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija izbor predstavnika nevladinih organizacija u radno tijelo izvršiće starješina organa državne uprave.