CG Live

Vaš pogled na grad

Lista predstavnika NVO za učešće u radnom tijelu – Zakon o obrazovanju odraslih

Podgorica, 28. mart 2022. godine

U skladu sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE za učešće u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, koje je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavilo 07. marta 2022. godine, nije bilo podnesenih prijava.

U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će donijeti akt o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

M I N I S T A R K A

Prof. dr Vesna BRATIĆ