CG Live

Vaš pogled na grad

Lovostaj na jegulju do 1. decembra

Podsjećamo da je na osnovu Naredbe o ribolovnim zabranama, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov, od 01. septembra do 01. decembra 2021. godine na ribolovnom području Skadarsko jezero utvrđen lovostaj na jegulju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upozorava da je izlovljavanje riba u vrijeme ribolovnog zabrana krivično djelo, te da će sva lica uhvaćena u vršenju lova biti procesuirana nadležnim organima.

Građani sve eventualne nezakonite aktivnosti mogu prijaviti pozivom na poseban broj Direktorata za ribarstvo 020/482-383 ili slanjem e-maila na adresu kabinet@mpsv.gov.me