CG Live

Vaš pogled na grad

Međunarodni doktorski program EMBL

Međunarodni doktorski program EMBL (EMBL International PhD Programme) pruža studentima najsavremeniju obuku, koja sadrži ravnomjeran odnos teorije i prakse, individualnog mentorstva i kreativne slobode, kao i timskog rada i rane nezavisnosti. Prosječno trajanje doktorskog rada na EMBL -u je oko 4 godine.

Prije nego što počnu sa navedenim programom na EMBL -u, kandidati moraju imati univerzitetsku diplomu koja bi ih formalno kvalifikovala za upis doktorata ili ekvivalentnog programa u zemlji u kojoj je diploma stečena. Sve prijave moraju biti podržane sa najmanje dva akademska referentna pisma i vrednuju se isključivo na osnovu kvalifikacija i naučnog potencijala.

Doktorandi sa prethodnim iskustvom sa EMBL asocijacijom

EMBL je otvoren za sve posjetioce, pripravnike, polaznike, studente magistarskih studija i druge naučnike koji su koristili prethodno neki od programa EMBL-a u svrhu obuke. Dobrodošli su kandidati koji su prethodno bili povezani sa iskustvom u programima EMBL -a. Kako bi se obezbijedio jednak tretman svih kandidata za Međunarodni doktorski program (EMBL International PhD Programme), ), Komisija za diplomske studije će posebno pregledati kandidate koji posjeduju prethodno iskustvo u saradnji sa EMBL asocijacijom.

Kandidati sa predhodnom saradnjom sa EMBL asocijacijom, podrazumjeva da su:

Bili povezani sa EMBL -om u roku od 12 mjeseci prije isteka roka za prijavu,
Bili povezani sa EMBL -om tokom bilo kog vremena prije procedure za doktorske studije (od roka za prijavu do datuma početne procjene prijema).
Ljetnji vremenski okvir za 2022.godinu:

Rok prijavljivanja: 19. april 2022. godine ( do 23:59 časova CET).

Način prijavljivanja: preko linka https://www.embl.org/about/info/embl-international-phd-programme/application/ .

Datumi intervjua: biće blagovremeno potvrđeni.

Rezultati primjene: biće proglašeni u junu 2022. godine.

Očekivani datum početka: fleksibilno; najkasnije do oktobra 2022. godine.

Zbog trenutne situacije izazvane pandemijom Covid-19, postoji mogućnost da intervjui budu u virtuelnom formatu. Svi detalji u vezi sa procesom intervjua biće poslati kandidatima na vrijeme.

Informacija za kandidate: EMBL ne naplaćuje taksu ni u jednoj fazi procesa programa (prijava, intervjui, obrada, obuka ili bilo koje druge naknade).

Detaljne informacije se nalaze na sljedećem linku: Application – EMBL International PhD Programme