CG Live

Vaš pogled na grad

MFSS i Fond PIO će pomoći penzionerima sa 3,88 miliona

ČETVRTA PODRŠKA U MANDATU OVE VLADE

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) usmjeriće 3.887.650 eura za pomoć penzionerima sa primanjem do prosječne penzije od 299,06 eura, uključujući i korisnike srazmjerne penzije. To je četvrta podrška penzionerima sa najnižim primanjima za oko godinu dana.

Sadašnja jednokratna pomoć od po 50 eura odnosi se na 77.753 penzionera, što čini 63,03% ukupnog broja.

Vlada Crne Gore je danas utvrdila informaciju MFSS-a o obezbjeđivanju sredstava za isplatu jednokratne pomoći, a Fondu PIO će biti preusmjereno nedostajućih 3.225.850 eura od ukupno planiranog iznosa za ovu podršku.

Detalji o načinu isplate biće naknadno saopšteni iz Fonda PIO.

Ovo je četvrta podrška penzionerima u mandatu ove Vlade, za poboljšanje materijalnog položaja. Tokom 2021. godine obezbijeđena je pomoć kroz pakete mjera privredi i građanima – prvo u novčanom iznosu pa kroz subvencije za električnu energiju, u saradnji sa Elektroprivredom, a potom i kroz jednokratnu pomoć u decembru.

Finansijski je omogućeno da u ovoj godini dođe do povećanja minimalne penzije sa 147 na 200 eura, uz redovno usklađivanje primanja. MFSS je planiralo i ubrzanu penzionu reformu, u saradnji sa Svjetskom bankom, koja je posebno važna za ispravljanje dugogodišnje nepravde prema penzionerima.