CG Live

Vaš pogled na grad

Ministarka Tamara Srzentić učestvovala na SIGMA ministarskoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana

Tamara Srzentić, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija učestvovala je na SIGMA ministarskoj konferenciji “Dobra javna uprava za bolji život građana na Zapadnom Balkanu”, gdje je sa ministrima zemalja regiona i predstavnicima SIGMA govorila o reformi javne uprave u regionu, kao i procjeni stanja reforme i napretku u zemljama Zapadnog Balkana.“Moderna i dobra javna uprava igra ključnu ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju, a pandemija COVID-19 dodatno je naglasila važnost efikasne i agilne javne uprave. U Crnoj Gori smo prethodne godine posvećeno radili sa javnim službenicima, civilnim sektorom, brojnim nevladinim organizacijama na osmišljavanju Strategije reforme javne uprave koja predstavlja zajedničku viziju i podiže ljestvicu kako treba da izgleda javna služba 21. vijeka, sa snažnim akcionim planom i indikatorima uspješnosti”, kazala je Srzentić na ministarskom panelu.

Na konferenciji “Dobra javna uprava za bolji život građana na Zapadnom Balkanu”, koju su otvorili Mathias Cormann, generalni sekretar OECD-a i Olivér Várhelyi, evropski komesar za susjedstvo i proširenje, predstavljeni su nalazi Monitoring izvještaja SIGMA za 2021. godinu.

U uvodnom obraćanju generalni sekretar OECD Mattias Coleman se osvrnuo na važnost saradnje OECD, posebno kroz SIGMA, sa regionom Zapadnog Balkana i naglasio značaj kvalitetnog obrazovanja za dobru javnu upravu, posebno kako bi administracije bolje odgovarale na zahtjeve građana i privrede.

S tim u vezi, evropski komesar Oliver Varhelji je podsjetio da Evropska komisija i OECD već 30 godina uspješno sarađuju, te da region ima iskrenog partnera u ovim institucijama. Istakao je važnost reforme javne uprave u procesu integracija, što je prepoznato i u novoj metodologiji za pregovore. Naglasio je da motivisana, efikasna i efektivna javna uprava može kreirati kvalitetan pravni i strateški okvir, kako bi se ubrzali pregovori i obezbijedila tržišna ekonomija u zemljama Zapadnog Balkana.

Predstavnici SIGMA su se osvrnuli na pojedine djelove Izvještaja, dali poređenje i status napretka u odnosu na 2017. godinu i tom prilikom konstatovan je napredak u svim zemljama regiona, ali i posebno istaknuto na potrebu da se nastavi sa efikasnom implemetacijom strateških dokumenata i donijetih zakona.

“Strategija reforme javne uprave u Crnoj Gori ima za cilj modernizovati našu vladu pojednostavljivanjem birokratskih procesa, stvaranjem uslova za pružanje politika, programa i usluga usmjerenih na čovjeka, osnaživanjem ljudskih potencijala, raspoređivanjem pravih ljudi na pravim mjestima, ali i ubrizgavanjem znanja i prakse iz privatnog sektora u javnu upravu”, istakla je ministarka Srzentić.

Ona je na ministarskom panelu govorila o promjeni kulture razmišljanja i kreiranja politika u javnoj upravi u Crnoj Gori, i kako je Strategija reforme javne uprave odgovor tima Ministarstva na to kako će se novi tehnički, organizacioni i uslužni koncept Vlade primijeniti u praksi sa ciljem postizanja najboljih rezultata u javnoj upravi, ali i u cjelokupnom procesu digitalne transformacije.

Komentarišući situaciju visokorukovodnog kadra u ministarstvima, i kako osigurati veći nivo profesionalizma, stabilnost i integritet top menadžera, ministarka Srzentić ističe da su izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje su uslijedile na početku mandata Vlade, donijele i neke pozitivne efekte, a u prethodnom periodu se mnogo radilo na unaprijeđenju okvira kompetencija za visoke pozicije, osnaživanju javnih službenika kroz brojne programe edukacije i saradnje i kroz uspostavljanje Digitalne akademije, koja će uskoro biti dostupna javnim službenicima, ali i ostalim relevantnim akterima.

“Naš tim je vrijedno radio na pojednostavljivanju procedura prilikom prijava na kokurse u javnoj upravi, smanjenju broja dokumenata koje su kandidati morali da podnesu, a s tim u vezi sproveli smo i otvorene pozive za vršioce dužnosti direktora direktorata i nadogradili okvir za procjenu kompetencija na osnovu pozitivnih evropskih praksi, sa fokusom na liderstvo, rezultate, timski rad i inovacije. Sve ovo je dovelo do rasta od 54 odsto u prosječnom broju kandidata koji se prijavljuju na oglase i konkurse javne uprave u odnosu na prethodni period, a posebno naglašavamo veći procenat kandidata koji se po prvi put javljaju na oglase javne uprave” ističe Srzentić.

Na ministarskoj panel diskusiji na SIGMA konferenciji, panelisti su, osim ministarke Srzentić, bili i ministarka Marija Obradović iz Srbije, ministar Admirim Aliti iz Sjeverne Makedonije, ministar Josip Grubeša iz Bosne i Hercegovine, ministarka Elisa Spiropali iz Albanije i Bardhyl Dobru, pomoćnik ministra u kosovskoj Vladi. Panelisti su govorili o statusu reformi u svojim zemljama, konstatovali određene napretke, te predstavili planove. Saglasni su u mišljenju da je pandemija u značajnoj mjeri promijenila način razmišljanja u javnim upravama, te pokazala značaj digitalizacije i korišćenja inovativnih tehnoloških rešenja u javnoj upravi. Uporedni pregled je pokazao da sve zemlje regiona rade na unapređenju usluga javne uprave, posebno u dijelu digitalizacije i eUsluga.