CG Live

Vaš pogled na grad

MVP: Alekperov nije na listi lica obuhvaćenim EU sankcijama

Crna Gora, kao kredibilan kandidat za članstvo u EU, dosljedno prati Zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku Evropske unije i stoprocentno se usaglašava sa odlukama i stavovima EU, što se, između ostalog, odnosi i na sankcije prema Rusiji.

Ovaj stav Ministarstvo vanjskih poslova jasno i nedvosmisleno saopštava međunarodnoj javnosti od početka ukrajinske krize.

Vezano za imovinu ruskih državljana koji su obuhvaćeni restriktivnim mjerama, kojima se Crna Gora pridružila, informišemo da će se njihova implementacija odvijati po zakonom predviđenoj proceduri.

Crna Gora se usmeno usaglasila sa svim odlukama, tj. pridružila se sankcijama koje je EU uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, što je i objavljeno na sajtu Savjeta EU kroz sedam deklaracija. U njima se navode odluke o restriktivnim mjerama Rusiji, sa kojima su se, između ostalih, usaglasile Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija.

Poslije usmenog usaglašavanja s odlukama tj. stavovima EU, MVP priprema odluku kojom se u crnogorski pravni sistem prenosi određena odluka Savjeta, nakon čega se dokument šalje Vladi Crne Gore koja donosi odluku a ona stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Imajući u vidu veliko interesovanje javnosti, medija i NVO sektora povodom uplovljavanja superjahte u vlasništvu Vagita Alekperova, obavještavamo da se on do danas u 13 h, nije nalazio na spisku lica obuhvaćenim EU sankcijama.

Podsjećamo da je Crna Gora pokrenula proceduru za donošenje odluke o zatvaranju vazdušnog prostora za ruske avione, ali su humanitarni letovi vazduhoplova Ruske Federacije izuzeti iz restriktivnih mjera kojima se naša zemlja pridružila.

Takođe, napominjemo da bi let koji MVP planira sa Ministarstvom kapitalnih investicija i nacionalnom avio-kompanijom To Montenegro, trebalo biti realizovan u skladu sa međunarodnim konvencijama kao humanitarni let, koji će biti izuzet od eventualnih recipročnih mjera od strane RF.

PRILOG SAOPŠTENJU:

U nastavku linkovi deklaracija na kojima se mogu naći spiskovi lica i preduzeća koja su obuhvaćena sankcijama sa kojima se Crna Gora usaglasila.

Treba imati u vidu da se usaglašavanje vrši na dnevnoj bazi tako da se svi navedeni podaci odnose na period do 13.00h, 2. marta 2022.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/01/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-view-of-russia-s-actions-destabilizing-the-situation-in-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/01/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-respect-of-actions-undermining-or-threatening-the-territorial-integrity-sovereignty-and-independence-of-ukra/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/01/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-response-to-the-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukr/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/01/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-respect-of-actions-undermining-or-threatening-the-territorial-integrity-sovereignty-and-independence-of-ukra/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/01/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-view-of-russia-s-actions-destabilising-the-situation-in-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/01/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-respect-of-actions-undermining-or-threatening-the-territorial-integrity-of-ukraine-329-202-2/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/01/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-respect-of-actions-undermining-or-threatening-the-territorial-integrity-of-ukraine-331/