CG Live

Vaš pogled na grad

Obavještenje – Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2022. godinu završava se 01. aprila 2022. godine

Podgorica, 01. april 2022. godine

Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu – Agrobudžet (“Službeni list CG” br. 76/21), program Mjera 2.1.13. – Podrška za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2022. godinu, objavljenim dana 23. marta 2022. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu “POBJEDA”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače i zainteresovanu javnost da se Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2022. godinu završava na dan 01. april 2022. godine, zbog utroška sredstava opredijeljenih kroz Agrobudžet za 2022. godinu – mjera 2.1.13. – Podrška za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje.

Investicija će biti prihvatljiva ukoliko je realizovana za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva: od 23. marta 2022. godine do 01. aprila 2022. godine.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, mogu se podnijeti zaključno sa 04. aprilom 2022. godine (datum sa koverte).