CG Live

Vaš pogled na grad

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST: IPARD III PROGRAM (2021-2027)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom 2021. godine pripremilo Predlog IPARD III programa za programski period 2021-2027. godina i taj predlog je krajem decembra 2021. godine zvanično dostavilo Evropskoj komisiji na razmatranje i usvajanje. Dostavljanju ovog dokumenta prethodila je kontinuirana komunikacija sa Evropskom komisijom i zainteresovanim stranama, te je u skladu sa sugestijama Komisije IPARD III program i sačinjen.

Radi bližeg informisanja javnosti napominjemo da su Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska, u septembru mjesecu 2021. godine kandidovale svoje predloge programa koji su nedavno usvojeni od strane Evropske komisije. I pored toga što je Crna Gora svoj Predlog programa dostavila krajem decembra 2021. godine, nijednog trenutka nije dovedeno u pitanje usvajanje IPARD III Programa, niti sredstva koja će biti stavljena na raspolaganje crnogorskoj poljoprivredi. Šta više, ni zemlje kojima je IPARD III program nedavno usvojen, ne planiraju da u ovoj godini koriste sredstva namijenjena za 2021. godinu, već da iskoriste preostala raspoloživa sredstva iz IPARD II programa koja se formalno mogu koristiti do kraja 2023. godine. S tim u vezi, interes svih zemalja regiona, a i Crne Gore, jeste što veća iskorišćenost sredstva iz perioda 2014-2020. godina, a što će biti slučaj i sa Crnom Gorom.

Bitno je istaći da je Programom rada Vlade predviđeno usvajanje ovog dokumenta za II kvartal 2022. godine. Dakle dinamika usvajanja programa teče planiranim tokom.

Polazeći od toga da su zbog objavljivanja informacija, da su IPARD programi za Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku usvojeni od strane Evropske komisije, pojavili navodi da Crna Gora svoj IPARD III program nije kandidovala radi njegovog usvajanja, ovo ministarstvo je dužno da potpuno i tačno informiše javnost i saopšti da ti navodi nijesu tačni, već je to učinjeno kako je i navedeno.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je uvijek bilo i biće pouzdan partner crnogorskim poljoprivrednim proizvođačima i našim partnerima iz Evropske komisije sa kojima službenici Ministarstva skoro svakodnevno komuniciraju i ulažu trud da ispune sve uslove koji su pred nama sa ciljem da našim poljoprivrednim proizvođačima pružimo mogućnost da koriste izdašna sredstva iz pretpristupnih fondova Evropske unije.

Dakle, nema razloga za zabrinutost budući da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede postupilo u svemu u skladu sa planiranim obavezama i sačinilo Predlog IPARD III programa, koji je zvanično dostavljen Evropskoj komisiji i očekujemo da njegovo usvajanje bude nakon usaglašavanja sa eventualnim sugestijma i komentarima od strane EK.

Ostajemo posvećeni da ispunimo sve uslove koji proizilaze iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, da sve izazove prevaziđemo i da pokažemo našim poljoprivrednim proizvođačima, cjelokupnoj javnosti i partnerima iz Evropske komisije, da se i izazovnim vremenima i složenim uslovima mogu postići očekivani rezultati.