CG Live

Vaš pogled na grad

Održan drugi sastanak Upravnog odbora za projekat ‘Tehnička podrška Vladi za jačanje saradnje sa civilnim društvom Crne Gore’

Održan je drugi sastanak Upravnog odbora za projekat ‘Tehnička podrška Vladi za jačanje saradnje sa civilnim društvom Crne Gore’ finansiranog od strane Evropske unije. Projekat ima za cilj jačanje participativne demokratije i osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u kreiranju politika stimulisanjem pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za razvoj civilnog društva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici javne uprave, civilnog društva, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i ekspertski tim projekta. Predmet sastanka je bio osvrt na dosadašnja projektna ostvarenja i planiranje prioritetnih aktivnosti za narednih šest mjeseci.

Značajni procesi koji je projekat podržao u protekloj godini se odnose na detaljnu analizu sveukupne implementacije Zakona o nevladinim organizacijama, izradu nacrta Strategije za saradjnu organa javne uprave i organizacija civilnog društva 2022-2026 (nova Strategija), te na izradu Analitičkog izvještaja o realizaciji javnih konkursa i odobrenih projekata u skladu sa zakonom o NVO u 2020. godini (Analitički izvještaj).

Kada je riječ o procesima koji se tiču izrade analize sveukupne implementacije Zakona o nevladinim organizacijama i o izradi nove Strategije, zaključak je da su oba procesa poštovali zakonske procedure, da su bili sveobuhvatni sa fokusom na kvalitet, da su se referirali na relevantne podatke. Nadalje, oba procesa su uključivali predstavnike javne uprave i organizacija civilnog društva i nastojali su suštinski odgovoriti na potrebe organizacija civilnog društva za njihov razvoj.

Analitički izvještaj daje osvrt na finansiranje organizacija civilnog društva za protekle tri godine, što je važan uvid u trendove i prakse kada je riječ o ovoj oblasti. Neki od značajnih zaključaka odnose se na ukupan iznos raspodijeljenih sredstava organizacijama civilnog društva u protekle tri godine, ali i na potrebu za usavršavanjem sveukupnog ciklusa raspodjele sredstava kako bi se osiguralo da su sredstva poreznih obveznika adekvatno utrošena. Izvještaj je usvojen na 53. sjednici Vlade Crne Gore.

Planirane aktivnosti projekta za narednih šest mjeseci će se fokusirat na podršku Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija u procesu organizovanja javnih konultacija vezanih za analizu implementacije Zakona o nevladinim organizacijama, nove Strategije i budućeg modela Savjeta za saradnju organa javne uprave i organizacija civilnog društva. Također, pažnja će se posvetiti razvoju kapaciteta organa javne uprave u procesu dodjele sredstava iz javnog budžeta organizacijama civilnog društva i kapaciteta koji se odnose na proces javnih konsultacija. Konačno, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će, uz podršku projekta, raditi na unapređenju promocije važnosti saradnje organa javne uprave sa organizacijama civilnog društva i objedinjavanju i unapređivanju neophodnih informacija i sredstava komunikacije.