CG Live

Vaš pogled na grad

Održan sastanak Komisije za pracenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipcana

Održan treci sastanak Komisije za pracenje sprovodjenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipcana u Crnoj Gori.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direkcija za inkluziju Roma i Egipcana organizovali su 10. marta 2022. godine, treci sastanak Komisije za pracenje sprovodjenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipcana u Crnoj Gori 2021 – 2025. godine.

Dnevni red navedenog sastanka odnosio se na predstavljanje aktivnosti predloženih u nacrtu Akcionog plana za sprovodjenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipcana 2021 – 2025 za period 2022 – 2023., kao i nacrt Izvjestaja o sprovodjenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipcana 2021-2025.

Predsjednik Komisije, mr Sokolj Beganaj je posebno naglasio vaznost da nadležne institucije prilikom planiranja aktivnosti za Akcioni plan za period 2022 – 2023 nastoje da iste budu usmjerene ka dostizanju indikatora i ciljeva definisanih Strategijom, Akcionim planom za poglavlje 23, Deklaracija partnera zapadnog Balkana o integraciji Roma/ Romkinja u sklopu procesa prosirenja EU i drugim medjunarodnim obavezama Crne Gore kada je u pitanju inkluzija Roma i Egipcana.