CG Live

Vaš pogled na grad

Održan sastanak povodom izgradnje kapaciteta za borbu protiv sajber kriminala

Povodom predstavljanja projekta osnivanja regionalnog centra za obuku u oblasti sajber bezbjednosti, generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Sreten Jakić i Specijalni državni tužilac, Miloš Šoškić, sastali su se sa predstavnikom Ministarstva za Evropu i inostrane poslove Francuske, gospodinom Sedrikom Gruseom.

“Regionalni centar za obuku u oblasti sajber bezbjednosti za cilj ima izgradnju kapaciteta u oblasti protiv sajber kriminala kroz kreiranje obrazovnog programa koji će na regionalnom nivou odgovoriti izazovima u sajber prostoru”, istakako je Gruse i dodao da bi regionalni centar bio nadležan za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Srbiju i Sjevernu Makedoniju.

Predstavnik Ministarstva, Sreten Jakić, pozdravio je namjeru o pokretanju projekta i ukazao na sve intezivniji sajber kriminal koji iziskuje da se Crna Gora suoči sa značajnim izazovima.

“Iz tog razloga je neophodno u ovom prostoru jačati kapacitete i definisati normative. U tom pravcu. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će podržati navedeni projekat i uključiti u skladu sa svojim nadležnostima”, istakao je Jakić.

Specijalni državni tužilac, Miloš Šoškić, ukazao je na neophodnost proaktivne i kontinuirane edukacije na ovom polju, posebno predstavnika tužilačkih i sudskih organizacija, te dodao da bi osnivanje regionalnog centra značajno doprinijelo kvalitetnoj i efikasnoj borbi protiv različitih i rastućih oblika sajber kriminala.

Po završetku sastanka, poručnik Gruse je kazao da će uputiti preporuke Ministarstvu za Evropu i inostrane poslove, nakon što predstavi projekat institucionalnim partnerima i predstavnicima nevladinog sektora u navedenim zemljama, identifikuje njihove potrebe i evaluira tehničku prilagodljivost i predložene strukture.