CG Live

Vaš pogled na grad

Održan sedmi redovni sastanak na nivou Transportne zajednice Jugoistočne Evrope

U Podgorici se održao sedmi, redovni, sastanak radne grupe za puteve, koja postoji ustanovljena na nivou Transportne zajednice Jugoistočne Evrope, u okviru koje participiraju sve zamlje potpisnice Ugovora o osnivanju Transportne zajednice Jugoistočne Evrope.

Nakon uvodnog obraćanja od strane direktora, g-dina M. Zakonjšeka, i koordinatora za oblast puteva Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, g-đe N. Nohxa, na sastanku se razmatrao progres svake od zemalja u realizaciji Akcionog plana za puteve koji se definisan na nivou Transportne zajednice Jugoistočne Evrope, te u usklađivanju propisa iz oblasti puteva sa EU legislativom, a bilo je riječi i o tehničkoj podršci koju može pružiti Transportna zajednica, te realizaciji aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom Strategije razvoja pametne i održive mobilnosti za Zapadni Balkan.

Na sastanku je predstavljen i nacrt petogodišenjeg plana rada za indikativno proširenje sveobuhvatne i glavne TEN-T mreže na prostoru Zapadnog Balkana. Sastanak je završen organizovanom posjetom mostu Moračica, jednom od kapitalnih objekata na dionici Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare, koji je upravo od 2015. godine i dio indikativnog proširenja koridora Bliski Istok – Istočni Mediteran na prostoru Zapadnog Balkana.

Sastanak u Podgorici je bio i prilika za menadžment Uprave za saobraćaj i Monte-puta za razmjenu znanja i iskustava sa kolegama iz okruženja, ali i informacija o predstojećim aktivnostima Transportne zajednice vezano za oblast puteva, posebno u vezi sa potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji između upravljača putnom infrastrukturom zemalja regiona, te predstojećim „Putnim samitom“ koji bi početkom juna ove godine trebao da se održi u Tirani.