CG Live

Vaš pogled na grad

Održan seminar za jačanje kapaciteta omladinskih radnika

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta organizovalo je 26. i 27. marta seminar posvećen jačanju kapaciteta administratora/ki lokalnih omladinskih servisa koji su uspostavljeni u 11 crnogorskih opština. Dvodnevni događaj je realizovan uz finansijsku podršku Fondacije Ana Lind, u kontekstu 2022. kao Evropske godine mladih i u saradnji sa Upravom za sport i mlade.

Prvog dana događaja održana je obuka na temu komunikacijskih vještina i javnog nastupa. Komunikološkinja Mileva Seratlić predstavila je prusutnima osnovne principe poslovne komunikacije na interaktivnoj radionici, nakon čega se osvrnula na uspješne metode javnog nastupa sa posebnim akcentom na razvoj ličnog PR-a.

Drugi dio seminara bio je posvećen temama medijske pismenosti i lažnih vijesti. Komunikološkinja Dragana Maljević osvrnula se na uticaj medija u kreiranju stavova i mišljenja kod mladih, sa posebnim osvrtom na plasiranje lažnih vijesti i govor mržnje u medijima.

Seminaru su prisustvovali administratori omladinskih servisa u crnogorskim opštinama, kao i predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Mreže za mlade i projektnog tima Evropske omladinske kartice (EYCA).

Fondacija Ana Lind je euro-mediteranska međunarodna asocijacija koja predstavlja mrežu organizacija iz oblasti promocije međukulturnog dijaloga na prostoru Mediterana. Program Fondacije je zasnovan na aktivnostima iz oblasti obrazovanje i mladih; umjetnosti i kulture; mira; vrijednosti, religije i duhovnosti; migracija i medija. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta posredstvom Resora kulture ima ulogu koordinatora aktivnosti i Crnogorske mreže Fondacije Ana Lind.