CG Live

Vaš pogled na grad

Plate i nadoknade nastavnika i direktora škola, 2020/2021

Plate i nadoknade nastavnika i direktora škola, 2020/2021

Plate i nadoknade nastavnika i direktora škola 2020/2021 kao i izgledi za karijeru su sastavni dio politika koje imaju za cilj da privuku najbolje kandidate i osiguraju da ostanu u profesiji. Da li su nastavnici u Evropi dobro plaćeni? Kakve izglede za povećanje plata imaju kako napreduju u karijeri?

Izvještaj odgovara na ova pitanja po državama, pokrivajući nivoe predškolskog i opšteg višeg srednjeg obrazovanja. Oni zaista pokazuju sastav i razlike u zaradama nastavnika među zemljama Eurydice mreže. Uključene su i detaljne informacije o platama i drugim nadoknadama koje primaju nastavnici i direktori škola.

Podatke su zajedno prikupile mreže Eurydice i OECD/NESLI.

Objavljivanje izvještaja po državama kao otvorenih podataka vrši se po prvi put i prethodi objavljivanju izvještaja „Plate i nadoknade nastavnika i direktora škola 2020/2021“ koji će biti objavljen u oktobru 2022. godine. Kao i obično, godišnji uporedni pregled će ispitati zakonske plate za nastavnike početnike i izglede za povećanje plata tokom njihove karijere. Takođe razmatra razlike u platama na različitim nivoima obrazovanja, obično povezane sa različitim zahtjevima za kvalifikacije.