CG Live

Vaš pogled na grad

Početak procesa programiranja u okviru Strategije jugoistočne Evrope 2030

Obavještavamo vas da je shodno planu rada odobrenom na prvom sastanku Komiteta za monitoring Strategije jugoistočne Evrope 2030, Sekretarijat Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) pozvao sve zaintesovane subjekte: resorna ministarstva, agencije, uprave, predstavnike privatnog sektora, akademske zajednice, međunarodne i regionalne organizacije da podnesu svoje predloge projekata.

U okviru procesa programiranja biće razmatrani samo oni projekti koji imaju regionalni kontekst i koji su usklađeni sa ciljevima definisanim Strategijom razvoja Jugoistočne Evrope (SEE 2030) i Smjernicama programiranja Strategije jugoistočne Evrope 2030. Dostavljenim projektima je neophodno adresirati smisao projekta u kontekstu SEE2030, ciljeve i očekivane rezultate projekte, procijeniti neophodne resurse i identifikovati potencijalne izvore finansiranja.

U cilju lakše konceptualizacije projekata i procjene projektnih koncepata poželjno je da se koriste šabloni za predloge projekata koji se nalaze dalje u tekstu, gdje se takođe može preuzeti Strategija razvoja Jugoistočne Evrope (SEE 2030) i Smjernice programiranja Strategije jugoistočne Evrope 2030.

Zainteresovani subjekti predloge projekata mogu dostaviti najkasnije do kraja maja 2022. godine na e-mail adrese: umut.ergezer@rcc.int i jovana.krunic@mek.gov.me

Naredne faze programiranja, uključujući utvrđivanje prioriteta i prikupljanje sredstava trebalo bi da se sprovedu do novembra 2022. godine.

Za sve dodatne informacije o SEE2030 i pojašnjenjima u pogledu programiranja i korišćenja šablona kontakt telefoni su + 387 33 561 730 i + 387 61 953 257.