CG Live

Vaš pogled na grad

Posjeta delegacije Ministarstva kapitalnih investicija Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost

Imajući u vidu da Ministarstvo kapitalnih investicija, odnosno Direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu sprovodi aktivnosti na usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom i međunarodnim konvencijama, bilo je neophodno sresti se sa rukovodiocima EMSA-e, kako bi se razmotrili način i dinamika aktivnosti koje bi se sprovodile kroz zajedničku saradnju, imajući u vidu prije svega značaj dosadašnje saradnje i ekspertize koja je pomorskoj administraciji Crne Gore pružena u vidu obuka, treninga, on-line konsultacija, izrade studija, Gap analiza itd.

S tim u vezi, državni sekretar Zoran Radunović, generalna direktorica Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu Tanja Janović i Ana Kusovac, načelnica Direkcije za pomorsku privredu, održali su sastanak, u Lisabonu, u Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA), sa izvršnom direktoricom EMSA-e, g-djom Majom Markovčić Kostelac sa saradnicima.

Tokom sastanka razgovaralo se o temama iz oblasti pomorstva za koje je pomorskoj administraciji Crne Gore potrebna pomoć, a koju bi EMSA pružila i sprovela kroz projekat IPA II, finansiran od strane Evropske Unije.

Takođe, sastanak je bio dobra prilika da se u direktnoj komunikaciji predstave aktivnosti koje sprovodi pomorska administracija Crne Gore i u skladu sa tim predlože buduće aktivnosti definsane Programom pristupanja Crne Gore EU i korektivnim mjerama predviđenim kao odgovor na Izvještaj tima IMSAS Audita.

Dogovoreno je da se dosadašnja saradnja nastavi, te da će EMSA pružiti punu podršku i ekspertizu pomorskoj administraciji Crne Gore, koja se odnosi prije svega na pomorsku sigurnost odnosno na obaveze Crne Gore kao države zastave , države luke i obalne države u dijelu izrade tehničkih pravila, zaštitu mora od zagađenja sa pomorskih objekata, implementaciju konvencija IMO-a, QMS sistem, a sve u cilju stvaranja što boljeg zakonodavnog okvira, usklađenog sa EU direktivama i međunarodnim standardima.