CG Live

Vaš pogled na grad

Posjeta Sjevernoj Makedoniji: uskoro potpisivanje memoranduma o saradnji u oblasti bezbjednosti hrane

Agencija za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije i Uprava za bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarne poslove Crne Gore održali zajednički sastanak na kojem je dogovoreno ove dvije institucije u narednom periodu potpišu memorandum o saradnji.

Ozvaničavanje saradnje i unapređenje aktivnosti ove dvije institucije, u oblasti bezbjednosti hrane, stočne hrane i veterine, ali i razmjenu iskustava, dogovorili su na današnjem radnom sastanku direktori Agencije za hranu i veterinu (AHV) Nikolče Babovski i Vladimir Đaković, direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Republike Crne Gore. Rukovodilac AHV je predstavio organizacionu strukturu Agencije, stanje u oblasti bezbjednosti hrane, zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja u Republici Severnoj Makedoniji. Predstavljeni su i prioritetni AHV za naredni period, sa akcentom na oblasti saradnje sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore, na čijoj realizaciji će biti intenzivirane i unapređene aktivnosti nakon potpisivanja memoranduma o saradnji.

Crnogorsku delegaciju koju su osim direktora činili i načelnica Odsjeka za zdravlje i dobrobit životinja Mevlida Hrapović, načelnik Odsjeka za međunarodni promet Ervin Bučan I Veterinarska inspektorka Dragana Grbić kolege iz Sjeverne Makedonije detaljno su predstavili situaciju sa afričkom svinjskom kugom u zemlji i dosadašnje mjere za sprečavanje širenja, stavljanje pod kontrolu i proglašenje zemlje slobodnom od ove bolesti, za koje su pokazali veliko interesovanje. S druge strane kako su istakli, iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Republika Crna Gora ulaže napore i preduzima mjere na sprečavanju izbijanja ove bolesti, koja je prisutna u susjednim zemljama i predstavlja ozbiljnu prijetnju regionu, što, kako je zaključeno na sastanku, zahtijeva intenzivnu saradnju i razmjena iskustava nadležnih veterinarskih službi. Dogovoreno je da se u narednom periodu potpiše i bilateralni sporazum o saradnji ove dvije institucije što bi pored efektivnije borbe protiv širenja bolesti životinja, kao i olakšanju međunarodnog prometa između dvije zemlje podrazumijevalo i razmjenu iskustava na ekspertskom nivou, usaglašavanje propisa i sertifikata, kao i međusobnu pomoć u kriznim situacijama. Predstavnici Uprave su obišli i kompaniju Pekabesko, najvećeg izvoznika proizvoda od mesa u Crnu Goru.