CG Live

Vaš pogled na grad

Postavljeni senzori za mjerenje kvaliteta morske vode

Ugradnja senzora koji će mjeriti određene parametre morske vode (nivo kiselosti ili alkalnosti (pH), slanost, kiseonik, temperaturu, zamućenost) predviđena je kroz jednu od tri ključne aktivnosti INTERREG ADRION projekta SEAVIEWS koja se odnosi na razvoj inovativnog virtualnog sistema ranog upozoravanja za sprječavanje i upravljanje zagađenjem mora iz različitih izvora.

U protekloj sedmici senzori su instalirani na dvije od predviđenih pet lokacija, tačnije u marini u Budvi i u luci Kotor, dok je za tekući mjesec planirano postavljanje senzora i na preostale tri lokacije.

Ugradnja senzora obezbijediće detaljno praćenje kvaliteta vode na lokacijama na kojima su isti instalirani, a koji će pokrivati širok opseg ADRION područja. Na ovaj način omogućiće se izdavanje upozorenja relevantnim zainteresovanim stranama o potencijalnom zagađenju mora na osnovu rezultata napredne elaboracije ulaznih podataka u realnom vremenu.

Analiza podataka prikupljenih kroz transnacionalnu ADRION mrežu će se koristiti kroz tkz. Biro za zagađenje mora, koji se sastoji od šest čvorišta za zagađenja mora (po jedno u svakoj zemlji učesnici), koji ce raditi zajedno sa partnerima projekta i pridruženim partnerima kako bi se obezbijedio novi okvir koji će se bavi razmjenom znanja i koji će iskoristiti dodatne resurse kroz sadašnja i buduća partnerstva, poboljšati kvalitet i interoperabilnost informacija i komunikacije u regionu.

U tom smislu Ministarstvo je potpisalo Memorandum o razumijevanju sa Agencijom za zaštitu životne sredina kojim je senzore ustupilo na korišćenje Agenciji i kojim je definisano da zapravo Agencija bude institucija koja će preuzeti upravljanje senzorima i njihovo održavanje, praćenje podataka i učešće u radu Biroa, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.