CG Live

Vaš pogled na grad

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja

Zakazuje se polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja dana 12. aprila 2022. godine (utorak), u prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, ulica Jovana Tomaševića bb Podgorica.

Ispit će započeti u 13 časova naznačenog dana za polaganje ispita.

Prijava za polaganje ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja podnosi se Ministarstvu unutrašnjih poslova – Direktoratu za zaštitu i spašavanje, najkasnije 22. marta 2022. godine.

Osim prijave, potrebna dokumentacija je :

dokaz za III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja;

dokaz za V, VI ili VII nivo kvalifikacije obrazovanja,

koji je dužan da priloži kandidat, kao dokaz o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima zaštite i spašavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Troškove za polaganje ispita u iznosu od 39,65e uplaćuju kandidati sa III ili IV nivom kvalifikacije obrazovanja, a troškove za polaganje ispita u iznosu 79,30e uplaćuju kandidati sa V, VI ili VII nivom kvalifikacije obrazovanja na žiro račun: Ministarstvo unutrašnjih poslova broj 825-79-81, Prihodi od usluga – Ministarstvo unutrašnjih poslova, svrha uplate: Naknada za polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja, poziv na broj 302003169.

Dokaz o uplati troškova, shodno odredbi člana 11 Pravilnika o programu i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima, a u vezi odredbe člana 10 Uredbe o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima, kandidati su dužni da predaju sekretaru Komisije prije početka polaganja ispita.

Način polaganja ispita predviđen je Pravilnikom o programu i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima.

Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja, po Programu za polaganje drugog stručnog ispita u oblasti zaštite i spašavanja koji sadrži sljedeće predmete:

Strateški osnovi smanjenja rizika od katastrofa,

Osnovi sistema zaštite i spašavanja.

Kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja dostavit će se pisani otpravak rješenja o ispunjenosti uslova za polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti sekretaru Komisije Sretenu Nediću putem telefona: 020/481-807 i na e mail: sreten.nedic@mup.gov.me

POSEBNA NAPOMENA: Ukoliko dođe do promjene trenutne epidemiološke situacije, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni, o eventualnim promjenama zakazanog ispita.

Takođe, kandidati su dužni da tokom polaganja nose zaštitne maske i poštuju socijalnu distancu, u skladu sa propisanim mjerama.

KOMISIJA ZA POLAGANJE DRUGOG STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Pregled propisa i pravne literature:

 • Zakon o zaštiti i spašavnju (“Službeni list CG” br. 13/07, 32/11 i 54/16);
 • Zakon o eksplozivnim materijama (“Službeni list CG”, br. 49/08, 31/14 i 31/17);
 • Zakon o prevozu opasnih materija („Službeni list CG”, br. 33/14 i 13/18);
 • Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima (“Službeni list CG”, br. 26/10, 48/15);
 • Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju planovi zaštite i spašavanja („Službeni list CG“, broj 31/17);
 • Pravilnik o bližem sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite i spašavanja („Službeni list CG“, broj 34/17);
 • Pravilnik o načinu organizovanja i angažovanju jedinica civilne zaštite („Službeni list CG“, broj 38/17);
 • Pravilnik o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje i načinu obavještavanja i uzbunjivanja („Službeni list CG”, broj 34/17);
 • Pravilnik o proizvodnim i skladišnim objektima za eksplozivne materije („Službeni list CG“, broj 4/17);
 • Strategija za smanjenje rizika od katastrofa sa dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje strategije za period 2018 – 2023. godina;
 • Strategija nacionalne bezbjednosti Crne Gore;
 • Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od požara 2018. godine;
 • Nacionalni plan za zaštitu i i spašavanje zemljotresa 2018. godine;
 • Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od poplava 2019. godine;
 • Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od tehničko-tehnoloških nesreća 2019. godine;
 • Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona 2021. godine;
 • Nacionalni plan zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških 2021. godine;
 • Okvir za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015 – 2030 (Svjetska konferencija Sendai, Japan ).