CG Live

Vaš pogled na grad

Praćenje i efikasno ispunjavanje preporuka EK u fokusu Pregovaračke grupe

Praćenje i usmjeravanje ispunjavanja preporuka iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije u fokusu je rada Pregovaračke grupe koja priprema prvi tromjesečni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za adresiranje ključnih preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori 2021. Njegovo usvajanje će doprinijeti usmjeravanju svih obaveza iz evropske agende i što boljem narednom Izvještaju EK, ocijenjeno je na trećoj sjednici Pregovaračke grupe kojom je predsjedavala glavna pregovaračica, Zorka Kordić.

Na dnevnom redu sjednice bila je dinamika i kvalitet pripreme tromjesečnog izvještaja o realizaciji Akcionog plana za adresiranje ključnih preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori 2021, koji između ostalog sadrži i set preporuka Skupštini.

Glavna pregovaračica je ocjenila da uspješnost sprovođenja Akcionog plana, naročito nakon posljednjeg zasijedanja Skupštine krajem prošle godine, šalje poruku, kako domaćoj javnosti, tako i evropskim partnerima, o spremnosti Crne Gore da uz učešće sve tri grane vlasti sinergijski adresira prioritetne obaveze iz pregovaračkog procesa s EU.

Kako je kazala, to je potvrđeno i na nedavno održanim sastancima s Evropskom komisijom u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, gdje je pregovaračka struktura uspješno odgovorila svim zahtjevima intenzivne EU agende.

Podsjetila je da je Akcioni plan osmišljen kao dodatni mehanizam za jasno usmjeravanje obaveza iz evropske agende i praćenje toka pregovaračkog procesa, te da zajedno sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, mapama puta za sva pregovaračka poglavlja i dinamičkim planovima za poglavlja vladavine prava, predstavlja najvažniji instrument za podsticanje i planiranje daljih reformi na putu evropske integracije.

„Prvi put sprovodimo ovu vrstu kratkoročnog planskog dokumenta, uz mjesečni monitoring na nivou Pregovaračke grupe. Cilj prvog tromjesečnog Izvještaja koji će razmatrati Vlada je da posluži za usmjeravanje definisanih aktivnosti, posebno onih koje su u Izvještaju Evropske komisije prepoznate kao goruće“, kazala je Kordić.

Članovi Pregovaračke grupe su razmijenili mišljenje u vezi sa pripremom izvještaja i dogovorili da, u koordinaciji sa Kancelarijom za evropske integracije i šefovima radnih grupa, tokom marta dostave Vladi na upoznavanje informacije o statusu realizacije obaveza iz Akcionog plana za koje su zaduženi.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE