CG Live

Vaš pogled na grad

Predstavljenje mogućnosti bespovratne podške kroz IPARD II Program privrednicima u Bijelom Polju

U nastavaku info kampanje predstavljen četvrti javni poziv za MJERU 3 Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva

Mjera 3 IPARD II Programa koja se realizuje kroz IV Javni poziv predstavljena je 18. februara u Bijelom Polju zainteresovanim privrednicima, koji su potencijalni korisnici ove Mjere i upisani su u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), uključujući i kooperative. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede su pred velikim brojem zainteresovanih, prezentovali o mjerama podrške, zatim kriterijumima prihvatljivosti, investicijama koje se podržavaju, visini podrške, potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje podrške, kao i načini podnošenja zahtjeva za podršku.

Prisutni su informisani da kroz ovaj poziv, koji je objavljen 14. februara i trajaće 45 dana, crnogorskim privrednicima je na raspolaganju oko šest miliona eura uz podršku 75% iz fondova EU za investicije kojima će unaprijediti proizvodnju u skladu sa evropskim standardima. Prihvatljivi troškovi kroz Mjeru 3 kreću se od 40.000 eura do 1.500.000 eura.

Vladislav Bojović, v.d. direktora Direktorata za plaćanja upoznao je prisutne o detaljima koji se odnose na zahtjeve za dodjelu podrške, neophodnoj dokumentaciji, propisanim standardima za korisnike i investiciju, ekonomskoj održivosti projekata i drugom.

Predstavnici Ministarstva su prisutne upoznali da pravo na dobijanje sredstava podrške mogu ostvariti korisnici koji najkasnije do konačne isplate sredstava podrške imaju objekat registrovan u Centralnom registru odobrenih odnosno registrovanih objekata shodno važećem Zakonu o bezbjednosti hrane sa instaliranim kapacitetom proizvodnje i to u sektoru prerade mlijeka, mesa, maslina, ribe i akvakulture i u sektoru proizvodnje vina i voća, povrća i ratarskih kultura.

Gospodin Bojović je privrednike uputio na mogućnost avansnog plaćanja u iznosu do 50% odbrene podrške, kao i mogućnost faznog plaćanja, što je pozdravljeno od prisutnih sa konstatacijom da već uviđaju buduće benefite od ovog modela plaćanja.

Privrednici su tokom prezentacije tražili pojašnjenja od predstavnika Ministarstva kako bi se što kvalitetnije pripremili za apliciranje po pozivu, a među prisutnima bilo je i privrednika koji su već ranije aplicirali i planiraju da se jave i na ovaj javni poziv.

Takođe, na svim prezentacijama najavljena je i informativna kampanja za IV Javni poziv za Mjeru 1, koji će biti objavljen 14. marta ove godine i pored promotivnog materijala i pamfleta koji su podijeljeni prisutnima, predstavnici Ministarstva objasnili su da se svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranice za IPARD program – www.ipard.gov.me