CG Live

Vaš pogled na grad

Prijavi se i predstavljaj Crnu Goru na Globalnom omladinskom turističkom samitu (GYTS) u Italiji!

Turizam predstavlja dokazani izvor mogućnosti za mlade ljude, koji će omogućiti da dostignu i oslobode svoj puni potencijal, Ako želiš da budeš dio ove priče, prijavi se na poziv. Troškove puta, boravka i učešća snosi Ministarstvo ekonomskog razvoja i UNWTO. Mladi lideri u turizmu će imati priliku da borave 7 dana u Italiji (Sorentu), razmijene iskustva, ideje i vizije sa vršnajcima iz cijelog svijeta.

Globalni omladinski turistički samit (GYTS) je nova platforma, koju je razvila Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO), sa ciljem osnaživanja i aktivnijeg angažmana mladih u sektoru turizma.

Samit će se održati u Sorentu, u Italiji, od 27. juna do 3. jula tekuće godine. Isti će okupiti mlade iz cijelog svijeta, dajući im mogućnost da podijele svoje vizije i perspektive razvoja sektora turizma. U skladu sa posvećenošću UNWTO-a u osnaživanju i boljoj inkluziji mladih, ova inicijativa će omogućiti učesnicima da se povežu sa liderima iz svijeta politike i biznisa, čineći ih dijelom procesa donošenja odluka, čime turizam ispunjava svoj potencijal pokretača Agende za održivi razvoj.

Konkurs je otvoren od 18-28.feburara, za mlade ljude od 12 do 18 godina, a u skladu sa kriterijumima će biti izabrana 2 (dva) kandidata/kandidatkinje koji će predstavljati Crnu Goru.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti popunjavanjem aplikacione forme, dostavljanjem potrebne dokumentacije i motivacionog pisma Zašto sam ja najbolji kandidat za predstavljanje Crne Gore na GYTS, dužine do 2000 karaktera i eseja na temu Ideje mladih za unapređenje crnogorskog turizma, dužine do 3000 karaktera, na e-mail adresu prijave@mek.gov.me.

Tokom samita biće organizovano više događaja, radonica i obrazovnih inicijativa, a biće formirana i jedinstvena platforma za razmjenu iskustava i diskusiju o inovativnim idejama, vizijama i predlozima za budućnost održivog turizma, u čemu će mladi lideri imati važnu ulogu.

Pokretanje Globalnog samita o omladinskom turizmu poklapa se sa Evropskom godinom mladih. GYTS serijal će uključiti i nekoliko kasnijih vebinara tokom kojih će učesnici učiti o turizmu i održivosti, kulturi i gastronomiji, inovacijama i klimatskim akcijama, kao i drugim srodnim temama.

Detaljnije informacije o samom događaju moguće je pronaći na https://www.unwto.org/europe/global-youth-tourism-summit

Rok za prijavu kandidata je 28. februar 2022. godine. Selekcija kandidata će se obaviti na osnovu kriterijuma za bodovanje i usmenog intervjua na engleskom jeziku. Ministarstvo zadržava prvo da kontaktira samo kandidate koji će nakon utvrđenog najvećeg broja bodova biti pozvani na intervju.

Rezultati poziva i imena odabranih kandidata će biti objavljeni na web stranici Ministarstva ekonomskog razvoja, u roku od 7 dana od dana završetka poziva.

Više informacija o kriterijumima i aplikacioni formular su dostupni na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja.