CG Live

Vaš pogled na grad

Privremeno zatvaranje Programske linije za podršku malim ulaganjima

Privremeno zatvaranje Programske linije za podršku malim ulaganjima

Obavještavamo potencijalne aplikante da se privremeno zatvara Programska linija za podršku malim ulaganjima, a usljed dostizanja limita opredijeljenih budžetskih sredstava za datu programsku liniju.

Nakon evaluacije pristiglih zahtjeva i eventualnog oslobađanja finansijskih sredstava u okviru ove programske linije bićemo u mogućnosti da nastavimo obradu podnešenih zahtjeva do utroška predviđenog iznosa podrške. Takođe, usljed eventualne mogućnosti prelivanja finansijskih sredstava iz drugih programskih linija, biće omogućen nastavak obrade određenog broja zahtjeva po redosljedu prispijeća.

Svi korisnici i potencijalni aplikanti će biti pravovremeno informisani o navedenom.