CG Live

Vaš pogled na grad

Program podsticanja projekata u vodoprivredi

Program podsticanja projekata u vodoprivredi

Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. juna 2022. godine, donijela je Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2022. godinu.

Ovim programom Vlada Crne Gore učestvuje u finansiranju upravnih i stručnih poslova u upavljanju vodama, uređenju i korišćenju voda, zaštiti voda od zagađivanja, uređenju vodotoka, zaštiti od štetnog dejstva voda i drugih poslova u upravljanju vodama, u skladu sa zakonom.

Za finansiranje obaveza i potreba u oblasti vodoprivrede u 2022. godini, opredijeljen je iznos od 1.200.000 €, kojim se daje podrška:

izgradnji vodovoda na seoskom području, koju finansiraju Opština i mještani u MZ u kojima je planirana izgradnja vodovoda,

individualnom vodosnabdijevanju,

međunarodnim odnosima u oblasti vodoprivrede,

implementaciji Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva i

za druge namjene u oblasti voda.

Sprovođenje Programa uticaće na poboljšanje života i širenje ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima (kroz povećanje broja objekata za vodosnabdijevanje i obezbijeđenje dovodljnih količina kvalitetne vode za seosko stanovništvo), unaprjeđenje međunarodnih odnosa u oblasti vodoprivrede i poboljšanje statusa voda i zaštićenih područja (kroz implementaciju Planova upravljanja vodama).

Dokument za 2022. godinu možete preuzeti ovdje: