CG Live

Vaš pogled na grad

Raspodijeljeno 32.598,71 EUR za kofinansiranje sedam projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“ br. 39/11 i 37/17) i Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije („Službeni list CG“ br 64/18), a vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2022. godinu broj 01-056/22-169 od 20. januara 2022. godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2022. godinu iznosu od 32.598,71 EUR za kofinansiranje sedam projekata:

“Youth Empowerment and Employability Strengthening – YEES!” u iznosu od 6.563,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Ekvivalent.
“Youth Empowerment and Employability Strengthening – YEES“ u iznosu od 1.724,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Kulturni centar HOMER.
“Montenegro and Albania towards Zero Waste“ u iznosu od 8.303,81 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Crna Gora bez smeća.
“Podrška potrebama djece i mladih pod institucionalnim staranjem nakon pandemije COVID-19“ u iznosu od 4.758,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Juventas.
„Podrška potrebama djece i mladih pod institucionalnim staranjem nakon pandemije COVID-19“ u iznosu od 702,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Psihološka asocijacija Crne Gore.
„WeB Media literacy“ u iznosu od 8.007,90 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Juventas.
“Podrška potrebama djece i mladih pod institucionalnim staranjem nakon pandemije COVID-19“ u iznosu od 2.540,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja CeP..
Opredijeljeni iznos sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini iznosi 1.010.000,00 EUR. Sredstva za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija ugovorenih po osnovu konkursa i programa podržanih od Evropske unije, obezbjeđuju se u iznosu od 100% ugovorom utvrđenog obaveznog učešća nevladine organizacije na navedenim projektima i programima, odnosno 100% sredstava traženih u zahtjevu za kofinansiranje.