CG Live

Vaš pogled na grad

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore

RASPISIVAČ KONKURSA

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
IV Proleterske brigade 19
81000 Podgorica

OPIS KONKURSNOG ZADATKA

Predmet konkursa bila je izrada idejnog arhitektonskog rješenja objekta Državne revizorske institucije Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj B8a – površine 1.221 m², a na dijelu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Drač – za urbanu cjelinu 1.2 Nova Varoš” u Podgorici. Od učesnika se očekivalo da, u okviru idejnog rješenja, daju i predlog uređenja javne površine – skvera, na manjem dijelu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II, površine cca 172 m2, a koji je obuhvaćen Urbanističkim projektom “Drač – Vatrogasni dom – Zona A“ u Podgorici. Ukupna površina zahvata konkursa iznosila je 1960 m², što ujedno predstavlja i površinu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II.

BROJ PRISTIGLIH RADOVA

Na Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore, pristiglo je ukupno 20 konkursnih radova.

DOBITNICI NAGRADA I OTKUPA

NAGRADE:

Prva nagrada – Rad pod šifrom „TREM7654“ 10.000,00 €
Druga nagrada – Rad pod šifrom „KOB891C6“ 5.200,00 €
Treća nagrada – Rad pod šifrom „KMAB2079“ 3.200,00 €
OTKUPI:

I Otkup – Rad pod šifrom „NULA0005“ – 1.200,00 €
II Otkup – Rad pod šifrom „ZERO2050“ – 1.200,00 €
III Otkup – Rad pod šifrom „ABCD1234“– 1.200,00 €
Prilozi:

Odluka Žirija
Izvještaj Žirija
Zapisnik o otvaranju koverti sa naznakom „Podaci o autoru“
Prva nagrada – Rad pod šifrom „TREM7654“

A1 Pano TREM7654
A3 sveska TREM7654

Autorski tim: Aleksandar Simjenoski, dia; Hristijan Ivanovski, dia; Viktorija Bogdanova, dai.
Država: Makedonija

Druga nagrada – Rad pod šifrom „KOB891C6“

A1 Pano KOB891C6
A3 sveska KOB891C6

VOID ARHITEKTURA D.O.O
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Tomaž Mlinarič, Primož Žitnik, Uroš Rustja, Mateo Zonta, Urška Linda Beuermann, Mina Hiršman
Država: Slovenija

Treća nagrada- Rad pod šifrom „KMAB2079“

A1 Pano KMAB2079
A3 sveska KMAB2079

BIRO 81000 d.o.o. Podgorica
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Ivan Jovićević, Dušan Đurović, Mina
Gutović, Ksenija Gomilanović, Olivera Mirković
Država: Crna Gora
I Otkup – Rad pod šifrom „NULA0005“

A1 Pano NULA0005
A3 sveska NULA0005

No form architects doo Podgorica
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: mr Novica Mitrović dia, Aida Ajdini spec.sci.arh, Saška Gašić spec.sci.arh.
Država: Crna Gora
II Otkup – Rad pod šifrom „ZERO2050“

A1 Pano ZERO2050
A3 sveska ZERO2050

Autor: Risto Terzić, dipl.inž.arh
Država: Crna Gora
III Otkup – Rad pod šifrom „ABCD1234“

A1 Pano ABCD1234
A3 sveska ABCD1234

Autor: Arh. Boris Jovanovski dipl.ing
Država: Srbija

Rad pod šifrom „Š1ŠM1Š11“

A1 Pano Š1ŠM1Š11
A3 sveska Š1ŠM1Š11

ARHINGinženjering d.o.o.
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Rifat Alihodžić, Jasmina Salković, Branko Rabrenović, Elvira Muzurović, Nikola Bulatović, Sofija Poleksić
Konsultant za statiku: Jovan Furtula
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „GEGE0007“

A1 Pano GEGE0007
A3 sveska GEGE0007

Autorski tim: Miloš Gačević, Gavrilo Vuković, Isidora Mićović
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „DOVE0102“

A1 Pano DOVE0102
A3 sveska DOVE0102

Autorski tim: arh. Marko Bešović, arh. Srđan Pavićević, arh. Zoran Branković
Saradnici: arh. Milena Varajić, arh. Filip Kažić
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „JSGD2305“

A1 Pano JSGD2305
A3 sveska JSGD2305

Autorski tim: Gregović Đorđe d.i.a., Prof. dr Veljko Radulović d.i.a., Msc. Denis Tahirović
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „AM2M311M“

A1 Pano AM2M311M
A3 sveska AM2M311M

Autorski tim: Milan Ivanović, Milica Božović
Država: Srbija

Rad pod šifrom „DREB3715“

A1 Pano DREB3715
A3 sveska DREB3715

DVARP+C
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Dijana Vučinić, Tijana Mojsovska, Milica Bubanja
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „febr0152“

A1 Pano febr0152
A3 sveska febr0152

Autor: Marko Bojović
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „RLVV1122“

A1 Pano RLVV1122
A3 sveska RLVV1122

Autor: Mirko Milanović, master inženjer arhitekture
Država: Srbija

Rad pod šifrom „1357BDFH“

A1 Pano 1357BDFH
A3 sveska 1357BDFH

LXXVI d.o.o.
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Branislav Gregović, Milivoje Otašević, Luka
Ljumović
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „MDD1587E“

A1 Pano MDD1587E
A3 sveska MDD1587E

Autorski tim: Dušan Vlahović, Milica Dragović, Drago Popović
Saradnik: Petar Vlahović
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „3A2M1J1R“

A1 Pano 3A2M1J1R
A3 sveska 3A2M1J1R

RADIUS ARHITEKTI DOO SKOPJE
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Martin Panovski, Jana Gugulovska Đorđević, Ana Urumovska, Aleksandra Aleksovska, Martina Daskalova, Astrit Sula
Država: Makedonija

Rad pod šifrom „DNMB1822“

A1 Pano DNMB1822
A3 sveska DNMB1822

INKOPLAN d.o.o. Podgorica
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Nikola Drakić dipl. ing.arh, Marko
Koljenšić dipl.ing.arh, Danijela Vuksanović spec.sci.arh
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „PGCG0806“

A1 pano PGCG0806
A3 sveska PGCG0806

Autor: Ana Radovanović, spec.sci.arh.
Država: Crna Gora

Rad pod šifrom „LEON2507“

A1 Pano LEON2507
A3 sveska LEON2507

Autorski tim: arh. Darko Stefanović, arh. Tanja Popović Stefanović
Država: Crna Gora