CG Live

Vaš pogled na grad

Spisak kandidata kojima je odobreno polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

Saopštenje za javnost povodom predstojećeg državnog praznika Dana Državnosti Crne Gore

Povodom predstojećeg državnog praznika Dana Državnosti Crne GoreMinistarstvo rada i socijalnog staranja, daje saopštenje za javnost:

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07 i 36/13), Dan državnosti se praznuje 13. i 14. jula, te su neradni dani za ovaj državni praznik: srijeda 13. jul i četvrtak 14. jul.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća dužni su da obezbijede vršenje poslova. Takođe, i svi drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.