CG Live

Vaš pogled na grad

Saopštenje povodom učešća državnog sekretara na ministarskoj konferenciji u Beču

U Beču je 21. i 22.februara 2022.godine, održana JCP ministarska konferencija o povratku – Regionalni mehanizam za povratak, partnerstva za povratak, na kojoj je delegaciju Ministarstva unutrašnjih poslova predvodio državni sekretar Zoran Miljanić.

Fokus konferencije bio je na podsticanju povratka iz regiona Zapadnog Balkana kao suštinskog elementa upravljanja migracijama – cilj koji treba postići promovisanjem međunarodne saradnje i razmjenom potreba i najboljih praksi, a drugi ključni elementi su promocija partnerstava i postizanje sporazuma o ključnim elementima mehanizma povratka koji će omogućiti prevođenje ovih rezultata u operativne aktivnosti.

Prvog dana konferencije održana je radna sesija o regionalnim i nacionalnim aspektima povratka, dok je narednog, u nastavku, radna sesija imala za cilj definisanje ključnih elemenata kako regionalnog mehanizma za povratak, tako i partnerstva za povratak, kao i odobravanje Zajedničke Deklaracije.

Državni sekretar Zoran Miljanić je ovom prilikom, govoreći o izazovima koje očekujemo duž istočnomediteranske / zapadnobalkanske rute u oblasti povratka, s obzirom na trenutnu migracionu situaciju, istakao da je Crna Gora za sada tranzitna zemlja i ne trpi veliki migracioni pritisak.

Miljanić je saopštio da se u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije sprovodi program dobrovoljnog povratka, kao i povratka migranata asistiran od strane policije kroz obezbjeđivanje putnih isprava i karata za migrante. Otežavajuću okolnost predstavlja proces utvrđivanja identiteta, jer u Crnoj Gori ne postoje diplomatsko-konzularna predstavništva zemalja porijekla migranata. Takođe, proces koji se odvija preko nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava van Crne Gore posredstvom Ministarstva vanjskih poslova je veoma dug, pa se lica za vrijeme trajanja postupka, smještaju u Prihvatilište za strance. Sporazumi o readmisiji sa susjednim zemljama funkcionišu, dok je bilo blagog zastoja u primjeni sa Albanijom, prevashodno zbog pandemije, ali je realizovanim sastancima sa njihovim graničnim službama taj proces ponovo pokrenut.

Takođe, jedna od mogućnosti za poboljšanje bilo bi i organizovanje sastanaka sa predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava zemalja porijekla kako bi se ubrzao proces identifikacije migranata, zatim, potpisivanje Sporazuma o readmisiji sa zemljama porijekla ili nekih međudržavnih sporazuma o saradnji u oblasti prihvatanja sopstvenih državljana, kao i jačanje saradnje u oblasti primjene Sporazuma o readmisiji, pogotovo kada je u pitanju skraćeni postupak.

Miljanić je posebno iskakao da, kada je u pitanju zaštita naših granica, najranjivija je granica prema Albaniji, zbog kompleksnosti i konfiguracije zemljišta.

U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Austrije postigli smo Sporazum o pomoći austrijske policije crnogorskoj graničnoj policiji i 8 policajaca sa 4 savremena drona se već nalaze na granici Crne Gore sa Ablanijom, gdje se zajedno sa crnogorskom graničnom policijom brinu o sigurnosti granice.

Konferencija je bila idealna prilika da Crna Gora predstavi dosadašnje rezultate na ovom polju, kao i da se dodatno razmotri mogućnost za stvaranje regionalnog mehanizma za povratak.

Na konferenciji su učestvovali ministri unutrašnjih poslova zemalja članica EU i regiona, ali i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.