CG Live

Vaš pogled na grad

STRUČNA LICA DOMA STARIH VODI POSEBNU PAŽNJU DA OČUVA MENTALNO ZDRAVLJE KORISNIKA

Pandemija korona virusa napravila je pometnju širom svijeta, broj zaraženih raste iz dana u dan, a neizvjesnost stvara brigu i strah. Vanredno stanje vlada i u našim glavama, zato opsesivno tragamo za informacijama koje nam donose više štete nego koristi.
Virus je promijenio i način funkcionisanja naše ustanove. Zabrana posjeta i grupnih aktivnosti, zabrana izlazaka van dvorišta Doma, karantin zaposlenih i niz drugih mjera dale su rezultat, korisnici su zaštićeni od virusa. Međutim, ni u jednom momentu nijesmo dozvolili da njihovo mentalno zdravlje bude ugroženo.
Stručni, medicinski i ostali radnici naše ustanove, zahvaljujući dobroj komunikaciji sa korisnicima, uspjeli su da odagnaju sveprisutni strah.
Pažnja, ljubav i briga uz svakodnevne razgovore ne dopuštaju ,,stavljanje poklopca na osjećanja” i skrivanje emocija što je osnovni preduslov očuvanja mentalnog zdravlja.
Druga, bitna komponenta je otvorenost. Zaposleni Doma, u svakom momentu, daju tačne i stručne informacije korisnicima što sprečava nepotrebno fantaziranje o mogućim opasnostima.
,,Strah nema neku posebnu moć osim ako mu se predate”, a mi nijesmo dopustili da se naši štićenici predaju.
Uprava Doma starih “Bijelo Polje”