CG Live

Vaš pogled na grad

Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO u oblasti energetike i energetske efikasnosti

Tokom 2021. godine Ministarstvo kapitalnih investicija uštedjelo preko 1.600.000 eura

Ministarstvo kapitalnih investicija je trudeći se da optimizuje rad svojih organizacinih jedinica i smanji troškove, uspjelo je da u 2021. godini ostvari značajne uštede koje na godišnjem nivou iznose preko 1.600.000€, i koje su vraćene u budžet Crne Gore.

Najveći dio ovih ušteda je ostvaren:

Aneksiranjem Okvirnog sporazuma za nabavku usluge službe Pomoć – Informisanje koji je potpisan na 4 godine sa AMS Crne Gore u godišnjem iznosu od 650.000 € ostvarena je ušteda od 380.000 € godišnje (to jest 60%). Naglašavamo da ovom ušteda nije na uštrb kvaliteta usluge, već naprotiv, ostvaren je pojačan nadzor nad izvršenjem ovog ugovora. Takođe, u pripremi je i izrada aplikativnog rješenja koji će našim građanima dati kvalitetniju informaciju o stanju na crnogorskim putevima.
Izmjenom pravilnika koji regulišu oblast za nabavku obrazaca i u saradnji sa MUP CG troškove nabavke obrazaca za pomorska ovlašćenja, potvrde, dozvole i slična dokumenta i koji su na godišnjem nivou iznosili 150.000 €, u 2021 godini su realizovani u iznosu od 20.000 € čime su ostvarene uštede od 87% na godišnjem nivou.
Smanjenjem potrošnje sredstava planiranih za troškove reprezentacije – ako se poredi sa prethodnom godinom (Ministarstvo saobraćaja i pomorstva) i uprkos pridruživanju dva direktorata (energetika i rudarstvo), ovi troškovi su manji za 75%.
Smanjenjem troškova službenih putovanja – Od planiranih 130.000 €, odgovornijom i racionalnijom potrošnjom ovi troškovi su smanjeni za 36% čime je ostvarena ušteda u iznosu od 47.000 €.

Ušteđenim sredstvima koja su vraćena u Budžet Crne Gore, Vlada je bila u prilici da, između ostalog, poslednjih dana prethodne godine pomogne prevoznicima javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju u iznosu od 330.000 €.

Takođe, za nabavku pomorskih vinjeta za potrebe Lučkih kapetanija u Baru i Kotoru u 2020. godini kao i u predhodnoj godini je godišnje izdvajano 50.000 €. U 2021. godini Ministarstvo kapitalnih investicija je raspisalo tender koji kasni sa realizacijom zbog žalbi ponuđača. U 2022. godini će biti raspisan novi tender koji sudeći po prethodnim ponudama biti niža minimum 50%, što će i u tekućoj godini dovesti do smanjenja ranije opredijeljivanih troškova.

Ministarstvo kapitalnih investicija će nastaviti sa odgovornim upravljanjem državnim resursima i optimizacijom radnih procesa kako bi se budžetska sredstva svih građana trošila na najbolji mogući način u njihovom i u interesu privrede Crne Gore.