CG Live

Vaš pogled na grad

U KOTORU ODRŽAN INFO DAN U SKLOPU INTERVENCIJE “OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH ŽENA ZA PREDUZETNIŠTVO“

Info dan u okviru Javnog poziva koji je objavilo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Kotor u sklopu intervencije “Osnaživanje nezaposlenih žena za preduzetništvo” održan je danas. Aktivnost je dio projekta “Podrška razvoju ženskog preduzetništva” koji se sprovodi u okviru programske šeme “World of Work in Montenegro: Paving the Road to Recovery” finansirane od strane Fonda za dobro upravljanje Vlade UK i u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR).
Info danu su prisustvovali članovi LPZ Kotor – predstavnica Biroa rada Kotor, predstavnica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, predstavnik Udruženja agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca i predstavnica Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, kao i koordinatorka intervencije. Prijave se predaju do 22. februara.
Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom kontakt osoba na broj 032/325-865.
zoom image