CG Live

Vaš pogled na grad

Ujedinjeni svjetski koledži dodijelili Crnoj Gori 3 stipendije za školsku 2022/2023.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture I sporta obavještava da su Ujedinjeni svjetski koledži (u daljem tekstu: UWC) dodijelili Crnoj Gori 3 stipendije za školsku 2022/2023. I 2023/2024. godinu, za III I IV razred gimnazije/srednje škole gimnazijskog tipa:

UWC Adriatic, Duino (Italija), jedna stipendija,
UWC Maastricht, Maastricht (Holandija), jedna stipendija,
UWC Mostar (Bosna i Hercegovina), jedna stipendija.
U stipendije nijesu uključeni troškovi puta I džeparca.

  Za    ove stipendije mogu konkurisati samo učenici koji, u školskoj 2021/2022. godini pohadjaju II razred gimnazije/sarednje škole gimnazijskog tipa. Gimnazije sa više od 1000 učenika mogu predložiti 2, a one sa manjim brojem od 1000 učenika predlažu po jednog učenika. Informaciju o ovim stipendijama treba postaviti na oglasnoj table kako bi bila dostupna svim učenicima. U informaciji treba istaći I sve kontakt detalje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture I sporta.

Kriterijumi za predlaganje kandidata:

crnogorsko državljanstvo,
odličan uspjeh,
iskazana zainteresovanost za ovaj vid školovanja,
spremnost učenika I roditelja da private bilo koju od ponuđenih stipendija, bez obzira na lokaciju koledža,
učenik generacije,
dobro znanje engleskog jezika,
široka interesovanja učenika,
učešće u vannastavnim aktivnostima,
osvojene nagrade sa raznih takmičenja,
završeni razni kursevi (strain jezici, kompjuteri, sportske aktivnosti I dr.),
spremnost učenika da učestvuje u raznim humanitarnim aktivnostima (rad sa osjetljivim grupacijama stanovništva, jedna sedmica godišnje).
Dosije kandidata treba da sadrži sljedeća dokumenta:

Uvjerenje o državljanstvu,
Zvanični dopis škole u kojem treba naglasiti da je učenik predložen odlukom nastavnog vijeća. Dopis, osim potpisa direktora, treba da potpišu I ostali članovi nastavnog vijeća/predmetni nastavnici predloženog učenika;
Popunjen set Prijavnog formulara UWC (7 stranica u prilogu) na engleskom jeziku, u 6 primjerka (1 original I 3 fotokopije). Molimo škole da pomognu učenicima, ili da da se za pomoć u popunjanju ovih formulara obrate na kontakt telefon;
Esej na engleskom jeziku o motivisanosti za ovaj vid školovanja (do 300 riječi);
Ovjerenu fotokopiju svjedočanstva o završenom prvom razredu I potvrdu sa polugođa drugog razreda;
Ovjerenu kopiju Diplome “Luča”, ukoliko je učenik posjeduje;
Ovjerene fotokopije diploma o pobjedama I nagradama sa raznih takmičenja, sa učešća u radu humanitarnih ili nevladinih organizacija;
Ovjerene kopije diploma o završenim kursevima stranih jezika, informatike, eventualno završenoj muzičkoj školi;
Ovjerene kopije drugih priznanja/sertifikata o ostalim aktivnostima.
Napomena: Samo formulari UWC se popunjavaju na engleskom jeziku. Ostalu dokumentaciju, koju u ovoj fazi ne treba prevoditi na engleski jezik, treba dostaviti na sljedeću adresu: Vaka Đurovića b.b., Podgorica , nakasnije do ponedjeljka, 7. marta 2022. Godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Intervju sa predloženim kandidatima obaviće se u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke kulture I sporta, ul. Vaka Đurovića b.b., u utorak, 22. marta 2022, počev od 9:00 sati ujutru.

Svaki od predloženih kandidata imaće 15 do 20 minuta za razgovor sa članovima Selekcione komisije I 1-2 bivša dobitnika ovih stipendija iz Crne Gore. Ukoliko epidemiološka situacija to dopusti, u selekciji učenika će učestvovati I predstavnik UWC, ukoliko ne, biće organizovan online intervju I svaki predložemi učenik će dobiti potrebne instrukcije I približni termin za svoj intervju.

Shodno propisima, intervjuu koji ima za cilj provjeru opšteg obrazovanja I procjenu ličnosti I zrelosti učenika, može prisustvovati samo učenikov profesor engleskog jezika, o čemu odlučuje sam učenik.

Sastavni dio dokumentacije su I prijavni formulari Ujedninjenih svjetskih koledža koje vam dostavljamo u prilogu, s molbom da posebnu pažnju obratite prilikom ocjenjivanja karakternih osobina navedenih u okviru Sekcije “D” koje gimnazije treba da popune na engleskom jeziku.

Selekciona komisija će ocjenjivati predložene kandidate dodjeljivanjem sljedećeg broja bodova:

Uspjeh – 20 bodova,
Znanje engleskog jezika – 20 bodova,
Nagrade na državnim/međunarodnim takmičenjima – 10 bodova,
Najbolje prezentovan esej o motivisanosti za ovaj vid školovanja – 10 bodova,
Vannastavne aktivnosti – 10 bodova.
Intervju u cilju ocjene ličnosti i zrelosti kandidata – 30 bodova.
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti na imejl adresu: lidija.ercegovic@mpnks.gov.me , ili ličnim dolaskom (radon vrijeme sa strankama, utorak i četvrtak, od 12.00 do 14.00 sati).

Ovdje se može preuzeti UWC Application form.