CG Live

Vaš pogled na grad

U Opštoj bolnici promovisan rad PTS sistema

VIDEO: U Opštoj bolnici promovisan rad PTS sistema

U Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ danas je promovisan rad kasetnog pneumatskog cijevnog transportnog (PTS) sistema (vazdušne pošte), koji je instaliran u Službi laboratorijske dijagnostike.

Događaj je realizovan u sklopu projekta „LAB-OP – Improving Laboratory and Diagnosis Operational System/ Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema“, kofinansiranog u okviru II poziva Interreg IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

Glavni cilj projekta jeste poboljšati kvalitet javno-zdravstvene usluge u prekograničnom području, kroz unaprjeđenje infrastrukture i poboljšanje znanja i stručnosti u području laboratorijske dijagnostike.

Učesnike je pozdravio direktor barske bolnice dr Igor Karišik istakavši da im je za implementaciju ovog vrijednog projekta od neprocjenjivog značaja bilo prethodno iskustvo sa projektnim partnerima na realizaciji „MELAdetect“ projekta.

„To nas je ohrabrilo da ponovo apliciramo sa našim kolegama iz Hrvatske u jedan prilično komplikovan projekat sa aspekta instalacije opreme i cijevi, koji do sada nije realizovan ni u jednoj javnoj i privatnoj ustanovi, niti na primarnom, niti na sekundarnom nivou. U svijetlu otežanih uslova rada i ulaganja maksimalnih napora da pružimo zdravstvenu uslugu svim covid pacijentima, realizacija ovog značajnog projekta nailazila je na niz prepreka, koje smo u Opštoj bolnici Bar prevazišli zbog ogromnog zalaganja i entuzijazma naših članova projektnog tima, kao i uz veliku podršku projektnih menadžera iz zajedničkog sekretarijata“, kazao je direktor barske bolnice.

Dr Karišik je istakao da su u sklopu projekta zaposleni iz laboratorije imali priliku da razmjene iskustva, osim sa kolegama iz Hrvatske i Bosne i Hercegoivine, i sa kolegama iz Danske, u okviru studijske posjete bolnici u Kopenhagenu.

„Želim da istaknem da smo implementacijom ovog projekta LAB-OP, podigli naša znanja i umijeća na viši nivo, omogućavajući bezbjedniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu korisnicima naših zdravstvenih usluga, a našim zaposlenima bolje radne uslove i modernu opremu“, poručio je Karišik.

Menadžer projekta „LAB-OP“ Opće bolnice Zadar Marko Mašina prisutnima je ukratko predstavio projekat, kazavši da je njegov cilj standardizacija laboratorijskih pretraga na sve tri zemlje koje se tiču programskog područja.

„Svaka zemlja je imala određene aktivnosti, a većina se ticala edukacije osoblja. U sklopu projekta su napravljeni aplikacija i letci, kao i sve što je potrebno da ljudi znaju što treba napraviti kad idu da vade krv i na taj način olakšaju doktorima da lakše urade nalaze“.

Direktorica kompanije „Osmi red-d“ doo iz Podgorice, Angelina Vujović kazala je da joj je čast što je njihova firma uzela učešće u ovom projektu, te da su dali sve od sebe da daju prestižnu ponudu koja nije ispunjavala samo ono što je traženo tehničkom dokumentacijom, već i mnogo više od toga.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što se nalazim u društvu ambasadora Hrvatske, predsjednice SO Bar i predstavnika bolnice iz Zadra, jer su nam svi na neki način ukazali povjerenje i dali mogućnost da pokažemo kako izgleda realizacija jednog ovakvog projekta, u saradnji sa njemačkom i slovenačkom firmom. Mislim da ćete se ponositi sa onim što smo mi uradili“, zadovoljna je Vujović.

Predsjednica SO Bar, mr Milena Božović, iskazala je nadu da će ovaj jedinstveni sistem u Baru i Crnoj Gori poboljšati kvalitet usluga u javnom zdravstvu, olakšati rad i unaprijediti efikasnost laboratorijske dijagnostike na zadovoljstvo kako medicinskih radnika, tako i pacijenata.

„Ovo je svojevrstan dokaz da zajedno, u saradnji sa zemljama okruženja, možemo doći do jačanja kvaliteta usluga koje zdravstvo pruža. Koristim priliku da vam u ime Skupštine opštine Bar na tome čestitam i da se prisjetimo da je iza vas jedan težak period i da ste zasluženo dobili titulu ‘heroji u bijelom’. Građani to neće zaboraviti“, navela je Božović i čestitala 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara.

O postignutim rezultatima Opšte bolnice Bar na projektu Lab-OP govorila je dr Tamara Knežević, pomoćnik koordinatora projekta barske zdravstvene ustanove.

„Uloga JZU Opšte bolnice Bar je svakodnevna komunikacija sa vodećim partnerom, priprema i organizacija sedmičnih sastanaka projektnog tima na nivou ustanove, prisustvo redovnim Skype konferencijama i projektnim sastancima upravljačkog odbora projekta. Pored toga, organizacija i sprovođenje radionica za podizanje svijesti i znanja o smjernicama kako se pripremiti za laboratorijske analize i instalacija pneumatskog cijevnog sistema za transport laboratorijskih uzoraka sa osam linija, kojim će se povezati odjeljenja i službe u bolničkom kompleksu, što će omogućiti bržu i bezbjedniju dostavu uzoraka za analizu“, objasnila je dr Knežević.

Sistem pneumatskog cijevnog transporta sastoji se od ukupno osam ulaznih stanica koji su smješteni na svim odjeljenima, odsjecima i službama Bolnice, transportnih pneumatskih cijevi, koje su interkonektovane sa prijemnom stanicom smještenom u Službi laboratorijske dijagnostike. Na ovaj način, omogućava se transport uzoraka, odnosno epruveta, odmah nakon vađenja krvi, ti. sakupljanja urina, u specijalno dizajniranim kasetama za slanje do laboratorije u okviru nekoliko sekundi, što obezbjeđuje brže postavljanje dijagnoze i raniji početak liječenja.

Projekat „LAB-OP – Improving Laboratory and Diagnosis Operational System / Poboljšanje laboratorijskog i diagnostičkog operativnog sistema” odobren je za kofinansiranje 30. oktobra 2019. godine od strane Zajedničkog nadzornog odbora II poziva Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Nosilac projekta je Opća bolnica Zadar, dok su ostali projektni partneri JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, Zavod za javno zdravstvo Zadar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 978.236,45 eura, uz stopu kofinansiranja 85% bespovratnim sredstvima, a 15% predstavljaju sopstvena sredstva.

Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. godine i trajaće do 14. septembra 2022. godine.