CG Live

Vaš pogled na grad

Za članove Odbora povjerenika u Budvi prijavio se 31 kandidat

Vlada Crne Gore donijela je Odluku o raspuštanju Skupštine opštine Budva i imenovala Odbor povjerenika na predlog Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Proces odabira i imenovanja, koji je vodila ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić, tekao je transparentno i na principima nepristrasnog i objektivnog izbora stručnih, motivisanih i uglednih kandidata.

“Posebno smo imali namjeru da motivišemo građanke i građane Budve, koji najbolje poznaju probleme i prilike za razvoj svog grada da se prijave i konkretnim djelovanjem učine nešto dobro za svoju lokalnu zajednicu. Snažno vjerujem da smo izabrali izuzetno dobre kandidate, koji će u kratkom periodu učiniti da lokalne institucije funkcionišu normalno, da građani budu zadovoljni i da ostvaruju svoja prava na osnovu odluka koje Odbor donese. Odbor povjerenika će u Ministarstvu imati partnera i snažnu podršku u njihovom radu”, istakla je ministarka Srzentić.

Saopšteno je da se na otvoreni javni poziv, u vrlo kratkom roku, prijavio čak 31 kandidat, sa impresivnim biografijama i profesionalnim iskustvima.

“Takav odziv nedvosmisleno pokazuje da su građani Budve imali povjerenje u nepristrasnost i objektivnost procesa, što je bio dodatni motiv i obaveza više da za članove Odbora povjerenika u opštini Budva budu izabrani najbolji kandidati”, istakli su iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Kako su objasnili, proces selekcije kandidata za Odbor povjerenika za opštinu Budva tekao je u dvije faze.

“Prva faza podrazumijevala je analizu dostavljenih odgovora na set pitanja u vezi sa radom Odbora povjerenika i stanjem u opštini Budva, kao i pratećih propratnih dokumenata, na bazi kojih je izabrano 13 kandidata sa kojima je obavljen intervju. Strukturirani intervju vodila je ministarka Srzentić sa svojim timom, na način da su svim kandidatima postavljena ista pitanja sa ciljem objektivnog ispitivanja iskustva, znanja i vještina kandidata”, naveli su iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Pojasnili su da se prvi set pitanja odnosio na iskustvo i znanje u oblasti za koje je Odbor nadležan, a nakon toga su postavljena situaciona pitanja sa ciljem provjere kompetencija kandidata, kao i reakcija i snalaženja u određenim izazovnim situacijama sa kojima će se Odbor povjerenika suočavati u svom budućem radu.

Treći segment intervjua, posebno važan, podrazumijevao je ispitivanje liderskog stila i “soft” vještina, principa i vrijednosti kandidata kojima bi doprinijeli timu i radu Odbora.

Osnovni principi kojima se Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija rukovodilo pri odabiru članova Odbora bili su, kako je saopšteno, znanje, iskustvo, liderski stil i vrijednosti koje kandidati afirmišu i u skladu sa kojim profesionalno djeluju. Zato je ovaj proces rezultirao izborom tima ljudi sa raznolikim profesionalnim iskustvom, vještinama i perspektivama.

Funkciju Skupštine opštine Budva, do njenog konstituisanja, vršiće Odbor povjerenika, u sastavu:

Sonja Vukićević, dipl. mašinski inženjer, građanka Budve,
Miško Rađenović, dr docent u turizmu, građanin Budve,
Saša Unčanin, zaposleni u lokalnoj administraciji,
Snežana Mugoša, predstavnica Ministarstva finansija i socijalnog staranja,
Radmila Lainović, predstavnica Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
Tri člana Odbora povjerenika izabrana su sa lokalnog nivoa, od čega su dvoje građani Budve, a jedan član je zaposlen u lokalnoj administraciji, dok su ispred Vlade Crne Gore imenovane dvije članice koje se u svom profesionalnom radu i okviru svojih nadležnosti bave sistemom i pitanjima lokalne samouprave