CG Live

Vaš pogled na grad

Održan sastanak direktora Uprave policije i generalnog direktora za javnu bezbjednost Saveznog MUP-a Republike Austrije

Zbog zloupotrebe službenog položaja u privrednom poslovanju krivična prijava protiv rukovoditeljke filijale banke u Baru

Policija je Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijela krivičnu prijavu protiv M.M. (49), rukovoditeljke filijale jedne banke u tom gradu.

M.M. se sumnjiči za tri krivična djela zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju.

Ona je u svojstvu odgovornog lica ovog privrednog društva, u tri navrata tokom 2020. i 2021. godine, zloupotrijebila svoj položaj i povjerenje koje joj je dato u pogledu raspolaganja imovinom banke i njenih klijenata.

Kako se sumnja, M.M. je neovlašćeno, bez prisustva i ovlašćenja klijenata banke pristupila bazi podataka klijenata i po sopstvenom izboru iz baze izdvojila klijente, zatim, takođe na osnovu neovlašćeno pribavljenih ličnih podataka i bez ličnog prisustva klijenata, zahtijevala kreiranje kreditne dokumentacije sa lažnim ispravama u pogledu ovlašćenih podnosilaca zahtjeva za dobijanje kredita, u stvarnosti klijenata banke. Nakon toga, neovlašćeno je davala odobrenja kredita, te je, ponovo zloupotrijebivši svoj položaj i prekoračivši ovlašćenja u odnosu na hijerarhijski podređene, zahtijevala procesuiranje navedenih lažnih kredita do momenta isplate.

Na kraju lažno kreiranog procesa odobravanja fiktivnog kredita, kako se sumnja, M.M. je podizala novac u odobrenim iznosima i to 10.08.2020. godine sa računa jednog deponenta banke iznos od 50.000 eura, 06.12.2020. godine sa računa drugog deponenta banke iznos od 72.000 eura, te tokom 2021. godine, u više navrata, sa računa još jednog deponenta banke podigla ukupno 11.408 eura.

Ona je na ovaj način pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 133.408 eura, te je banci u kojoj je zaposlena i klijentima banke nanijela imovinsku štetu u pomenutom iznosu.