CG Live

Vaš pogled na grad

NEDOVIĆ: VLAST I OPOZICIJA DA SE IZJASNE PO PITANJU IZGRADNJE DEPONIJE

Mještanin Ravne Rijeke, Gojko Nedović u ime 600 stanovnika potpisnika peticije iz tog i naselja, Ribarevine, Majstorovina, Lug, Rakita, Bojišta, Slijepač Most i Mijatovo Kolo, pozvao je aktuelnu vlast i opoziciju da se izjasne da li su da se regionalna deponija radi na lokalitetu Čelinjska Kosa – Đuđevica.

“Mi nijesmo protiv deponije, mi samo tražimo da se lokacija deponije izmjesti, jer želimo da nastavimo da živimo i radimo na svojim ognjištima”, kazao je on za Vijesti iz Bijelog Polja.

Nedović ističe da iako su na Zboru građana ukazali na sve propuste u odabiru lokacije, prije svega zbog toga što je ista na samo 500 metara vazdušne linije od novog Ski centra, kao i da ispod lokacije postoji pet izvora čiste planinske pitke vode koji su izvorište Celinske Rijeke, te da je lokacija prava prirodna ljepota do koje nema puta i nije devastirana.

“Ova lokacija je na 1.000 metara nadmorske visine, a nedaleko se nalazi izvorisše Bistrice koja je na 800 metara nadmorske visine i snabdijeva Bijelo Polje sa pitkom vodom, a u blizini je i naselje Rakita, u kojem se ljudi isključivo bave proizvodnjom jagodičastog voća i to pretežno organskog, kao i proizvodnjom mesa i mliječnih proizvoda”, poručio je Nedović.

Zbog svega navedenog, kako je kazao mještani sa ovog područja očekuju brz odgovor.