CG Live

Vaš pogled na grad

Održane konsultacije na temu pooštravanja kazni za napade na novinare

Predstavnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava održali su danas konsultacije sa Markom Milačićem, predlagačem izmjena Krivičnog zakonika u dijelu koji se tiče pooštravanja kazni za napade na novinare i uvođenje novih krivičnih djela.

Povodom jučerašnjeg skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu gdje je razmatran predlog ovih izmjena u Krivičnom zakoniku, a u cilju pronalaženja najboljeg rješenja za zaštitu novinara, Milačić je posjetio Ministarstvo i uvažio predloge koji će doprinijeti bezbjednosti zaposlenih u medijima.

Sastanku su, pored predlagača, prisustvovali prof. Dr Zoran Stojanović, v.d. generalni direktor Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo Božidar Čarmak, načelnica tog Direktorata Ivana Mašanović i savjetnik istog, Senid Striković.

Osim ovom organu, poziv za konsultacije biće upućen i medijskim organizacijama.