CG Live

Vaš pogled na grad

VLADA CRNE GORE IMENOVALA ŽELJKA ĐUKIĆA ZA ČLANA GRUPE ZA PREGOVORE SA EU ZA POGLAVLJE 10

Vlada Crne Gore imenovala je našeg sugrađanina Željka Đukića za člana Radne grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji.
Informacije koje su dostupne u vezi ovog poglavlja govore o tome da je posljednje tri decenije obilježila ekspanzija elektronskih komunikacija i digitalizacija društva. U skladu s novim tehnološkim trendovima, Evropska unija razvija nove politike kako bi svim korisnicima i kompanijama obezbijedila jednak i pošten pristup novim digitalnim i elektronskim uslugama. Pravna tekovina EU kojom su definisane smjernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informatičkog društva i audiovizuelne politike predstavlja 10. pregovaračko poglavlje – Informatičko društvo i mediji.
Informatičko društvo obuhvata usluge informatičkog društva i elektronske komunikacije. Pravna tekovina ovog dijela poglavlja doprinosi razvoju informatičkih usluga, stvara preduslove za smanjenje digitalnog jaza i omogućava efikasno funkcionisanje tržišta u skladu s tehnološkim napretkom, obezbjeđuje širokopojasni pristup internetu i ostalim elektronskim uslugama (e-uprava, e-zdravstvo, e-potpis, e-trgovina…), kao i standarde za informacionu bezbjednost. Cilj EU u ovoj oblasti je da korisnicima osigura usluge po povoljnim cijenama (telefon, faks, pristup internetu, besplatni hitni pozivi) uz stimulaciju tržišne utakmice i smanjenje dominacije monopola koji se odražavaju na određene usluge (npr. pristup internetu velike brzine).
Od otvaranja poglavlja, Crna Gora u kontinuitetu unapređuje zakonodavstvo i prenosi pravnu tekovinu EU u svoj zakonodavni okvir. Većinu obaveza iz poglavlja, a posebno onih definisanih kroz završna mjerila, Crna Gora je već ispunila. Tokom 2017. sprovedena je analiza medijskog sektora u Crnoj Gori ,,Jačanje pravosudne ekpertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)”, koja je imala za cilj da doprinese razvoju i sprovođenju medijske politike koja promoviše i omogućava slobodu izražavanja i slobodu medija u Crnoj Gori. Na osnovu analize, Vlada je u januaru 2019. donijela Plan implementacije preporuka sadržanih u Analizi (njih 85), s definisanim konkretnim institucionalnim zaduženjima, mjerama i dinamikom.
Iako određene aktivnosti ne proističu neposredno iz završnih mjerila, ali su zasnovane na međunardnoim i standardima EU, kao i preporukama definisanim u pomenutoj medijskoj analizi, u cilju zatvaranja pregovora u ovom poglavlju Crna Gora je usvojila Zakon o medijima i Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, a u toku sledeće godine planirano je i usvajanje Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama.