CG Live

Vaš pogled na grad

Servisne informacije za 9. maj

Servisne informacije za 9. maj

Servisne informacije za 9. maj. Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedeljak 9. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: dio ul. Beogradske, Ulcinjske i Vukice Mitrović (dio uz prugu);

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Drača oko OŠ 21.maj i dio uz Ribnicu, , dio Stare Zlatice i Kunj.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati – dio centra Danilovgrada: dio ul. Bijelog Pavla, Vlajka Đuranovića, Njegoševe, Dečanske, Sava Burića i 9. decembra;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Spuža oko mlina „Šajo“ i dio Glavice u Danilovgradu.

Cetinje

– u terminu od 8 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 17 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Javljen, dio Kuta i dio Vasiljevića;

– u terminu od 8 do 12 sati – Trepča;

– u terminu od 12 do 15 sati – Busak;

– u terminu od 8 do 14 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko naselje), mljekara – Srna, Žirovnica, dio naselja Buda Tomovića (Janjušević) i Metalik Miljanić;

– u terminu od 14 do 20 sati: vodovod – Vidrovan, dio Vidrovana, kaptaža – Vidrovan, dio Gornjeg Polja, pilana – Radović, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni Do, Carina, Šćepan Polje, Brijeg, Paklice i Tara – Grab.

Herceg Novi

– u terminu od 11:30 do 15 sati: Podi, Brajkovina, Tripun brdo, Čipovina i dio Crnice;

– u terminu od 8 do 15 sati: Kamenari, Đurići i Greben.

Kotor

– u terminu od 10 do 11 sati – Škaljari (Jugooceanija, Raskrsnica i Šuranj).

Tivat

– u terminu od 8 do 10 sati: područje oko Distribucije Tivat, Učuri i Markuševina;

– u terminu od 10 do 12 sati – dio Kalimanja iznad magistrale prema Tivtu.

Budva

– u terminu od 8 do 15 sati – ul. Ive Lole Ribara (stambene zgrade – Ivanovići).

Bar

– u terminu od 9 do 17:30 sati: Brčeli, Bukovik, Sotonići i Bijele Poljane;

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Tomba.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – selo Gač.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 18 sati – selo Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 18 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 9 do 18 sati – Gradac i Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova).

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Bijelo Polje

– u terminu od 10 do 14:30 sati – Unevina (ispod pruge) i Podbrežje;

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 9 do 16 sati: Cerovići – Muslići, Livadice, Jabučina, Pavino Polje, Gorice (nova TS) i Cerovo;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Loznice.

Kolašin

– u terminu od 9 do 17 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 12 sati: Oćiba, benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 9 do 15 sati – Jasenov Do;

– u terminu od 8 do 15 sati – Redice i Selišta.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 12 sati: Slatina, Zaboj, Crvena Lokva i Stup;

– u terminu od 8 do 15 sati – Babića Polje;

– u terminu od 9 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Kujevići.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Javorova.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Šekular i Lukavica-Opština Berane.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – planinski katun Gradišnica i sela Đuliće.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Babino Polje.