CG Live

Vaš pogled na grad

Načelnik Generalštaba na sastanku Vojnog komiteta EU

Načelnik Generalštaba na sastanku Vojnog komiteta EU

Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Milutin Đurović, prisustvovao je sastanku Vojnog komiteta Evropske unije (EU) u Briselu.

Sastanku su, osim načelnika generalštabova zemalja članica EU, prisustvovale i njihove kolege iz partnerskih i zemalja aspiranata za članstvo u Uniji, koje učestvuju u operacijama i misijama pod mandatom te organizacije.

Predsjedavajući Komiteta, general Robert Briger, zahvalio se partnerskim zemljama, među kojima je i Crna Gora, na učešću u misijama i operacijama EU.

Komandant pomorske operacije EU NAVFOR ATALANTA, vice-admiral Hoze Nunjez Torente,  prezentovao je aktuelnu situaciju u vodama Roga Afrike, gdje se nalazi i jedan oficir VCG, angažovan na štabnim dužnostima na ratnom brodu oružanih snaga Italije.

Pripadnici Vojske Crne Gore učestvuju u operaciji „ATALANTA“ od 2010. godine i obavljali su dužnosti na plovilima zemalja partnera i saveznika, kao i u samostalnim timovima  za zaštitu brodova (AVPD), koji su obezbjeđivali brodove sa humanitarnom pomoći Svjetskog programa hrane UN.

Generalni direktor Vojnog štaba i vojnog planiranja Evropske unije, vice-admiral Erve Bležan, govorio je o trenutnom stanju, izazovima i uspjesima trening misija EU na afričkom kontinentu, pri čemu se osvrnuo i na misiju u Maliju (EUTM MALI), gdje je Vojsku Crne Gore donedavno predstavljao jedan oficir.

Vojni komitet Evropske unije predstavlja najviše vojno tijelo Savjeta Evropske unije, čiji se sastanci održavaju dva puta godišnje.