CG Live

Vaš pogled na grad

Novih 5 miliona eura podrške privredi

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila tri programa podrške Ministarstva ekonomskog razvoja u skladu sa usvojenim Programom rada Vlade za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 5.200.000,00 eura čiji je cilj unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća, zanatlija i što veći doprinos razvoju prerađivačke industrije. Osim većeg intenziteta podrške, jednostavnije procedure za prijavu, ovaj paket Programa predviđa uvećan procenat bespovratne podrške za privredne subjekte koji posluju u manje razvijenim opštinama, sa akcentom na sjeverni region.

Uviđajući potrebe privrede, ali i značaj ovih sektora za prosperitetan razvoj crnogorske ekonomije, Ministarstvo ekonomskog razvoja je i za ovu godinu kreiralo programe podrške uz značajno veća sredstva, koji će unaprijediti cjelokupni poslovni ambijent i podstaći dalji oporavak i razvoj ekonomije. Već početkom marta biće raspisani javni pozivi za učešće u svim programima koji će sadržati osnovne informacije, uslove i način podnošenja prijave, rokove i ostale relevantne informacije.

Program za unapređenje konkurentnosti
obogaćen je sa dvije programske linije, a budžet za realizaciju uvećan je za milion eura, pa će tako kroz osam pojedinačnih programskih linija biti opredjeljeno ukupno 4 miliona eura. Dvije nove programske linije finansijske podrške odnose se na internacionalizaciju mikro, malih i srednjih preduzeća kao i nabavku opreme velike vrijednosti, kako bi se dodatno stimulisala privredna aktivnost i njena razvojna komponenta.

Ostale programske linije namijenjene su početnicima u biznisu kojima će biti na raspolaganju paket finansijsko-nefinansijske podrške, koji će, u odnosu na prošlogodišnju programsku liniju, pored preduzetničkih ciklusa edukacije, tehničke podrške u izradi biznis planova i mentoring usluge, omogućiti i dio bespovratne finansijske podrške. Takođe, novine u programskim linijama podrazumijevaju uvođenje dodatnih komponenti koje su u potpunosti prilagođene zahtjevima privrede, a odnose se i na uvođenje međunarodnih standarda, podršku digitalizaciji, podsticanju cirkularne ekonomije…

Ova sredstva, kojim će biti podstaknuto poslovanje MMSP, ojačaće konkurentnost i izvozni potencijal, podstaći unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, a time omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

Tokom prethodne godine MER je radio na oživljavanju zanatstva budući da je ovu djelatnost karakterisala stagnacija u odnosu na značaj koji treba da ima u ekonomiji Crne Gore. Upravo zbog toga, prepoznajući potrebu za unapređenjem institucionalnog i finansijskog okvira kreiran je Program za razvoj zanatstva za 2022. godinu uz iznos podrške od 200.000 €, po principu refundacije, a maksimalni iznos odobrene podrške po aplikantu iznosi 12.000 €.

Ovakav pristup doprinijeće povećanju broja zanatlija, jačanju konkurentnosti, unapređenju poslovanja kroz finansijsku podršku za nabavku opreme i alata, ali i finansijsku podršku za organizaciju i učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima, a sve u cilju razmjene iskustva i efikasnijeg plasiranja proizvoda.

U skladu sa smjernicama za revitalizaciju prerađivačke industrije koje su nedavno usvojene na Vladi, MER kreiralo je Program za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu. Ovim Programom preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima iz sektora prerađivačke industrije obezbijediće se bespovratna podrška za pokrivanje dijela troškova za nabavku proizvodne opreme.

Program će tako uz iznos od milion eura podstaći razvoj ove industrije i povećanje broja zaposlenih. Investiranje u modernu tehnologiju je prioritet od kojeg se ne smije odstupiti, a podrazumijeva rješavanje brojnih problema u sektoru prerađivačke industrije jer će uticati na povećanje kapaciteta proizvodnje, optimalno iskorišćavanje resursa, smanjenje troškova proizvodnje, diverzifikaciju i razvoj proizvoda i usluga sa većom dodatom vrijednošću uz povećanje inovacionih kapaciteta i kvaliteta proizvoda.