CG Live

Vaš pogled na grad

Prezentacija projekta WB17-MNE-TRA-03

Kao što je javnosti već poznato, u toku je izrada Idejnog projekta sa pratećom dokumentacijom za dionicu Smokovac-Farmaci autoputa Bar-Boljare (obilaznice oko Budve), koja je finansirana putem mehanizma Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF), koji predstavlja platformu Evropske komisije, bilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje i sprovođenje prioritetnih infrastrukturnih projekata u zemljama Zapadnog Balkana.

Predmetni projekat, označen kao WB17-MNE-TRA-03, se sprovodi od 2019. godine za potrebe Ministarstva kapitalnih investicija.

Predmet projekta takođe obuhvata i pripremu Procjene uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) po EU standardima i zahtjevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja je vodeća međunarodna finansijska institucija za podršku projektu. U okviru dosadašnjih aktivnosti, Projektni tim je pripremio Izvještaj o obimu (Scoping Report) u skladu sa EBRD Ekološkom i socijalnom politikom 2014 (EBRD Environmental and Social Policy 2014).

Ovim putem pozivamo zainteresovanu javnost na prezentaciju koja će se održati u četvrtak, 17. februara 2022. godine u 10:00 sati posredstvom Zoom platforme zbog epidemioloških okolnosti, kada će biti predstavljen Izvještaj o obimu, a u nastavku se nalaze:

Agenda sastanka
Sažetak ESIA izvještaja o obimu,
Prezentacija koja će se koristiti na sastanku.
Molimo da za pristup sastanku koristite sljedeći link:https://us06web.zoom.us/j/81925099463?pwd=enpNazJDVERyU2Yya0Rod0NhMkptZz09