CG Live

Vaš pogled na grad

ŠARANOVIĆ: NULTA STOPA TOLERANCIJE NA ZLOUPOTREBE PRIORITET MUP-A

ŠARANOVIĆ: NULTA STOPA TOLERANCIJE NA ZLOUPOTREBE PRIORITET MUP-A

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sa saradnicima sastao se sa Delegacijom evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), koju je predvodio predsjednik Alan Mičel.

Šaranović i Mičel su se osvrnuli na Izvještaj CPT-ja iz 2022. Godine, u kojem su prepoznati izazovi sa kojima se suočava Crna Gora u vezi postupanja pripadnika policije, te se saglasili da je u narednom periodu primjeni CPT preporuka potrebno  pristupiti na ozbiljan i sistematičan način.

Alan Mičel je izrazio zadovoljstvo zbog otvorenosti koju iskazuje Ministarstvo unutrašnjih poslova uz uvjerenje da će buduća saradnja doprinijeti mnogo boljem stanju u ovoj oblasti.

„Vjerujem da će naši zajednički napori biti temelj za primjenu datih preporuka, jer ispunjavanjem kriterijuma predviđenih Izvještajem komiteta, ubrzaće se integracioni proces Crne Gore “, istakao je.

Ministar Šaranović je naglasio da je tema današnjeg sastanka ključna za unapređenje rada policije, te dodao: „Prioritet je da ojačamo kontrolne mehanizme policije, a pred nama su promjene kako zakonodavnog okvira, tako i sistemske promjene koje će, uvjeren sam, dovesti do vidljivog napretka.“

On je naglasio da će insistirati na zakonitom postupanju u primjeni policijskih ovlašćenja i punom poštovanju ljudskih prava i dodao da je jednako važno u kontinuitetu ulagati u edukaciju službenika i raditi na unapređenju policijske kulture čime će se značajno unaprijediti stanje u ovoj oblasti.

Ministar je zaključio da će menadžment MUP-a, u cilju ispunjenja preporuka datih Izvještajem o stanju i preporukama CPT-a, pokazati snažnu odlučnost na ostvarivanju nulte stope tolerancije na zlostavljanje od strane policijskih službenika.