CG Live

Vaš pogled na grad

Vlada Crne Gore usvojila Agrobudžet za 2022. godinu

Vlada Crne Gore je, na sjednici 24. februara 2022. godine, donijela Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – AGROBUDŽET.

Agrobudžetom za 2022. godinu, izdvajaju se sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, mjere ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji i sektoru ribarstva. Takođe, sredstva su obezbijeđena i za: podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

Sredstva opredijeljena za 2022. godinu iznose 50,9 miliona eura od čega su izdvajanja iz nacionalnog budžeta 35,9 miliona eura što je za 33% više u odnosu na prethodnu godinu odnosno 47% više u odnosu na 2020. godinu.

Agrobudžet za 2022. godinu je razvojni i podržani su svi sektori. Sve mjere podrške opredijeljene poljoprivrednim proizvođačima uvećane su za minimum od 10% do 30% u odnosu na prethodnu godinu čime će se direktno doprinijeti unapređenju primarne proizvodnje i preradnih kapaciteta.

Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za sve obradive površine povećana su sa 220 eura/ha na 250 eura/ha uz dodatnih 10 eura/ha za mlade poljoprivredne proizvođače , pri čemu je ukupna opredijeljena podrška u iznosu od 3,2 miliona eura.

Za direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji opredijeljeno je 5,5 miliona eura, što je omogućilo da ove godine povećamo premije i to:

Premija po grlu u govedarstvu povećana je sa 75 eura na 85 eura po grlu; od ove godine novina je i podrška za sistem uzgoja krava – tele tovnih rasa i iznosiće 130 eura po grlu; ovčarstvo i kozarstvo sa 9 na 10 eura po grlu; osnovna klanična premija za tovljena grla u govedarstvu povećana je sa 140 na 150 eura;

Direktna plaćanja za sektor mljekarstva koja se odnose na preradu na gazdinstvima i za otkupljeno mlijeko od strane privrednih subjekata (sirara i mljekara) povećana su od 25% do 33%. Kod prerade na gazdinstvima sa 6 na 8 centi, a za otkupljene količine od strane mljekara i sirara sa 10+1 na 13+1 centi.

Premije u svinjarstvu su povećane za 70% – sa 60 na 100 eura.

Prvi put su uvedene mjere za sektor živinarstva kod proizvodnje pilećeg mesa.

Premija po grlu steonih junica u čistoj rasi sa poznatim porijeklom povećana je sa 50 eura na 150 eura odnosno 300%.

Od ove godine izjednačana je osnovna premija za ovčije, kozije i kravlje mlijeko i iznosi 8 centi po litru, plus 5 centi za kvalitet a za proizvođače koji mljekarama dostave više od 5 000 litara mjesečno opredijeljena je dodatna podrška od 1 eurocent uključujući i količinu do 5 000 litara.

Ministarstvo je u cilju jačanja stočnog fonda opredijelilo milion eura za nabavku visokoproduktivnih steonih junica gdje će iznos podrške biti 70%.

Takođe, Ministarstvo je opredijelilo preko 30% više sredstava za nabavku kvalitetnijeg sjemena za vještačko osjemenjivanje.

Poseban fokus je stavljen na razvoj putne i ruralne infrastrukture gdje će iznos sredstava podrške biti 3,4 miliona eura, što je za 1,2 miliona eura više u odnosu na prethodnu godinu.

Podrška za nabavku mehanizacije iz nacionalnih sredstava će biti izdašnija i iznosiće 40% za nabavku traktora odnosno 50% za nabavku sitne mehanizacije.

Agrobudžetom za 2022. godinu je u cilju pospješivanja rodne ravnopravnosti kreriran značajan broj mjera sa dodatnom podrškom od 10% za gazdinstva čiji su nosioci žene. Pored toga uvedena je nova mjera koja ima za cilj pospješivanje ženskog preduzetništva. Cilj je da se kroz različite vrste podrške osnaže mladi i žene u ruralnim područjima.

Ovogodišnjim Agrobudžetom izdvojena sredstva povećana su za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu u sektorima pčelarstva, organske, ratarsko-povrtarske proizvodnje kao i dijelu očuvanja genetičkih resursa uz kreiranje inovativnih novih mjera.

Stupanjem na snagu Agrobudžeta stvoreni su uslovi za realizaciju svih mjera agrarne politike predviđenih za 2022. godinu.