CG Live

Vaš pogled na grad

Nastavak saradnje Crne Gore i BiH u oblasti zaštite i spašavanja

Juče su se predstavnici delegacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine na bilateralnom sastanku održanom u Podgorici, usaglasili da se dosadašnja saradnja koja se temelji na bilateralnoj osnovi odvijala solidno, ali da se ista treba unaprijediti, operacionalizovati i intenzivirati, kako bi se mogla ostvariti u svim aspektima upravljanja katastrofama.

Dogovoreno je da će se do sredine 2022. godine, posebna pažnja obratiti na:

razmjenu iskustava vezano za pristupanje BiH Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu i članstvu u EU, a koja tretiraju oblast zaštite i spašavanja;
planiranje i sprovođenje preventivnih mjera za zaštitu od požara, poplava, i drugih katastrofa karakterističnih za region i pogranični dio dvije zemlje;
međusobno obavještavanje o opasnostima, nastanku i posljedicama katastrofa, kao i na međusobnu pomoć pri zaštiti i spašavanju i uklanjanju posljedica katastrofa;
saradnju u vezi sa razmjenom podataka i dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja;
unapređivanje saradnje u okviru regionalnih inicijativa; i
zajedničko učešće u međunarodnim projektima.
Sastanak je uspješno poslužio daljem razvoju saradnje u duhu prijateljskih odnosa, gdje su obje strane iskazale punu opredjeljenost za nastavak i unapređenje uspješne saradnje.

Naredni sastanak će se održati u Bosni i Hercegovini 2023.godine, u terminu koji obje strane dogovore.