CG Live

Vaš pogled na grad

FOKUS NA REALIZACIJI OBAVEZA NORMATIVNOG UREĐENJA OBLASTI DRŽAVNE IMOVINE

FOKUS NA REALIZACIJI OBAVEZA NORMATIVNOG UREĐENJA OBLASTI DRŽAVNE IMOVINE

Na zahtjev Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, održan je jedan od ključnih sastanaka posvećen realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji uspjeha pod nazivom “Upravljanje registrom nepokretnosti državne imovine”. Naime, koji je sprovela Državna revizorska institucija.

Sastanku su prisustvovali ministar Janko Odović – koordinator Uprave za nekretnine i Uprave za državnu imovinu, zajedno sa svojim timom saradnika. Takođe, senator Državne revizorske institucije dr Branislav Radulović i njegov revizorski tim. Glavni fokus bio je na pitanjima koja se tiču nadležnosti i realizacije obaveza Ministarstva u kontekstu daljeg normativnog uređenja oblasti državne imovine.

FOKUS NA REALIZACIJI OBAVEZA NORMATIVNOG UREĐENJA OBLASTI DRŽAVNE IMOVINE

Ministar Odović i senator Radulović saglasili su se o neophodnosti detaljnog praćenja i kontrole realizacije preporuka DRI, u skladu sa smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije. U tom smislu, Ministarstvo će u narednih mjesec dana pristupiti realizaciji preporuka iz predmetne revizije. Takođe, sačinjavanju Izvještaja o realizaciji.

Ovaj sastanak predstavlja konkretan korak ka transparentnosti i efikasnosti u upravljanju državnom imovinom. Zatim, potvrđuje predanost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine unapređenju sistema u ovoj važnoj oblasti.