CG Live

Vaš pogled na grad

POLICIJE CRNE GORE I KOLUMBIJE UNAPREĐUJU SARADNJU U OBLASTI POMORSKE SIGURNOSTI I BORBE PROTIV NARKOTIKA

POLICIJE CRNE GORE I KOLUMBIJE UNAPREĐUJU SARADNJU U OBLASTI POMORSKE SIGURNOSTI I BORBE PROTIV NARKOTIKA

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin je sa saradnicima primio delegaciju Nacionalne policije Kolumbije pri Ministarstvu odbrane i Specijalne administrativne jedinice za migracije Kolumbije pri Ministarstvu vanjskih poslova, a u okviru posjete koja se ove sedmice realizuje u Crnoj Gori u cilju intenziviranja saradnje dvije zemlje, posebno u segmentu pomorske sigurnosti i borbe protiv narkotika.

Tim povodom, na ovom sastanku direktor Uprave policije je iskazao zadovoljstvo zbog inicijalnih koraka u uspostavljanju konkretne saradnje između službi za sprovođenje zakona Kolumbije i Crne Gore, te istakao da će posjeta delegacije Kolumbije Crnoj Gori biti od obostrane koristi i doprinijeti intenziviranju daljih odnosa, posebno kada je u pitanju razmjena operativnih informacija i uspostavljanje Pomorske jedinice za informacije.

S tim u vezi, direktor je informisao o inicijativi koju je Uprava policije uputila Birou za operativnu koordinaciju, a koja se odnosi na formiranje Međuresornog radnog tima za uspostavljanje Pomorske jedinice za informacije, čiji će zadatak primarno biti unapređenje bezbjednosti na moru, a koja će takođe podrazumijevati i unapređenje međuinstitucionalne saradnje u ovoj oblasti, ali i pospješiti međunarodnu saradnju u kontekstu razmjene operativnih podataka sa partnerskim službama. Stoga je, istakao je Brđanin, saradnja sa kolumbijskim kolegama izuzetno važna, ne samo u dijelu razmjene informacija već i iskustva koje imaju u uspostavljanju ove vrste jedinice.

Predstavnici Nacionalne policije Kolumbije i Specijalne administrativne jedinice za migracije Kolumbije istakli su da je razmjena informacija od vitalnog značaja za razvoj svih procesa i borbu protiv svih vrsta kriminala, a posebno u odnosu na krijumčarenje narkotika, što bi moglo nadalje dovesti i do otvaranja finansijskih istraga.

Obje strane saglasile su se da postoji značajan prostor za intenziviranje odnosa, te istakle spremnost i otvorenost za unapređenje partnerstva, što je potvrđeno i razmjenom plaketa o namjeri saradnje u oblasti transatlantskog organizovanog kriminala.

Dodatno je od strane direktora Brđanina izražena zahvalnost britanskom Odsjeku za međunarodne operacije britanskog MUP-a na podršci kako pri uspostavljanju pomorskih jedinica za informacije u obije države, tako i povezivanju službi za sprovođenje zakona Crne Gore i Kolumbije koja se dodatno ogleda kroz organizaciju ovonedjeljne posjete.